A jászkun kapitányok nyomában

KUNOK ÉS JÁSZOK A MAGYAROK KÖZÖTT
Jászkun kapitányok nyomában tematikus útvonal látogatóközpontja
 
A Kunok és jászok a magyarok között című kiállítás keretei között a látogatók jelképesen azt az utat járják be, amelyiket a több évszázaddal ezelőtt hazánkba érkező kunok és jászok megtettek. A belépéskor kun kaftánt ölthetnek magukra a vendégek, miközben a fogadótérbe érkezve a tatárok támadását megidéző hangeffektusok hallatszanak: lódobogás, nyilak hangja, hujjogatás, csatazaj; nyilak fúródtak a falba, jelezve: merre vezet tovább az út.

A török eredetű kunok a mongolok elől menekülve 1239. húsvét másnapján, a Radnai-hágón át érkeztek a Kárpát-medencébe. Eléjük jött IV. Béla király is, hogy fogadja Kötöny kánt, mintegy 40 ezer harcosból és családtagjaikból álló maradék népével. A térhatású kép előtt kaftánviseletbe öltözött kun íjász bábúja áll. Rövid filmrészlet szemlélteti a kunok vándorlásának útját. A falon legénybotokat látunk, a középkori fegyver alakját a pásztorkultúra őrizte meg.

A második honalapítást bemutató egységben térképeken szemlélhetjük hogyan változott a kun és jász települések elhelyezkedése a megtelepedéstől kezdve napjainkig. Oldalt az egyetlen összefüggő kun szövegemlék, a Kun Miatyánk hallgatható meg, valamint a jász nyelv fennmaradt szavai hangzanak el.

A Kitárul a végső ház kapuja egységben egy kun nemzetségfő lovas sírja valamint egy jász nő sírja révén nyerhetünk benyomást e népek temetkezési szokásairól. Az „in situ” sírok mellett a falon elhelyezett nagyméretű színes képeken közelebbről is megnézhetők, megtapinthatók a leletek másolatai. Az elszántabb látogatók sodronyinget és sisakot ölthetnek magukra. Kép-párok segítségével hasonlítható össze, hogyan változtak az ember alapvető használati eszközei, az élethez szükséges dolgok, milyenek voltak és milyenek Egykor és ma.

A kiállítás látványos záró egységében Jászberény XVIII–XIX. századi városképébe helyezve egy kun és egy jász pár áll, megidézve a Nemes Jászság, híres Kunság történetéből a kiváltságok visszavételének évszázadát.

A Jászkun kapitányok nyomában tematikus útvonal érdekes és informatív módon tárja a látogatók elé a megye egyedülálló jász és kun örökségét, a Jászkun kapitányok birodalmát.