Damjanich János Múzeum Baráti Köre


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK ÉS KÖZLEMÉNYEK


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK


2013. évi 

 
2012. évi
 


 
2012 ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK BEMUTATÁSA
 
Mozgalmas és tartalmas volt a 2012-es év a Damjanich János Múzeum Baráti Kör számára.
2012. április 26-án volt az elmúlt évben a közgyűlés. Gyorsan eltelt ez az év,
sok minden történt ez idő alatt.
Programjaink az előzetes tervek alapján, tervek mentén alakultak.
2012.március 22-én a Verseghy Kör barátaival együtt hallgathattuk meg Hunya Zoltán titkár úr előadását Verseghy Ferenc polihisztor népművelő, tudós tanár hamvai hazahozatalának 80 éves ünnepségéről.
2012 áprilisában (16-27) a Damjanich János Múzeum Auschwitz Album kiállítását tekinthettük meg tárlatvezetéssel.
2012. május 14-én 100 éve épült a Szolnoki Színház első állandó épülete kiállítást szintén tárlatvezetéssel ismerhettük meg.
2012. június 16-án volt a Múzeumok éjszakája
2012.június 27-én (szerdán)!  Szolnok –Martfű –Tiszaföldvár –Tiszakürt - Szolnok útvonal a nevezetes Baráti Kör kirándulás útvonala.
 IZGALMAS, MOZGALMAS és SZERENCSÉS volt!
A nyári szünetet követően a programok folytatódtak.
2012.szeptember 27-én a Szolnoki Galériában tekinthettük meg Simon Ferenc szobrász-művész életmű kiállítását, majd kellemes, tartalmas beszélgetésben volt részünk.
2012.október 25-én „Kirándulás után szabadon beszélgettünk…”Csak a szépre, és jóra gondoltunk. Kaposvári Gyöngyi elnökhelyettesünk csodálatos fényképeit is megnézhettük, fehér asztal,” tiszaföldvári bodag „mellett.
2012.november 29-én a Műtárgyraktár történeti gyűjteményét tekinthettük csoportokban. Érdekes, figyelemfelkeltő volt.
Ősszel láthattuk a „Szolnok a grafikusok szemével „című kiállítást, valamint a kiváló Múzeumi Szabadegyetem előadásain vehettünk részt. Polgár Zoltán: Rokonaink? Egy szkíta temető tanúságai,
Dr. Madaras László: A világ fővárosait ostromoltuk. Avar fejedelmi temetkezések a Kárpát-medencében.
 
2012.december 13-án a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjainak „Szolnok templomai” című vetített képes előadása után volt a Baráti Kör hagyományos karácsonyi összejövetele.
 A saját szervezésű programok mellett számos lehetőséget nyújtottak a Damjanich János Múzeum programjai is.
 
Köszönjük mindazok támogatását, akik adójuk 1 %-ával támogatták az egyesületet.
A korábbi évekhez hasonlóan anyagilag is támogattuk a Damjanich János Múzeum kiállításaihoz kapcsolódó fogadásokat.
A Múzeum Baráti Kör képviseltette magát Szolnok városi rendezvényein. Koszorúztunk március 15-én, október 23-án.

 

2009. évi
 

I.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli Törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

 

BEVÉTELEK (ezer Ft)
Támogatások: magánszemélyek: 10
Támogatás: JNKSZM.P.M. Hivatal: 40
Tagdíjak: 256
Felajánlások: 1% 11
Banktól kapott kamat: 9
Egyéb bevétel: 2
ÖSSZESEN: 328
 
KIADÁSOK (ezer Ft)
Fizetett támogatások 50
Személyi jellegű kiadások 0
Anyag jellegű kiadások: 127
Szolgáltatások költsége: 83
Egyéb költségek: 44
ÖSSZESEN: 304
 
EREDMÉNY (Ft) 2009.12.31.
Bankbetét: 334.473,-
Pénztár: 10.990,-
Eszköz: 0,-
ÖSSZES VAGYON: 345.463,-

 

 

- Egyesületünk 40.000,-Ft Önkormányzati és 10.000,-Ft magánszemélytől kapott támogatásbanrészesült 2009 évben. Ezen összegeket működési költségre használtuk fel, összhangba az Önkormányzati feltételekkel.
- A tagdíjakat működési költségekre, kirándulásra, valamint közhasznú tevékenységre fordítottuk.
- A befolyt 1%-os felajánlásokat szintén működési költségre, valamint közhasznú tevékenységre fordítottuk.
- Egyesületünk vezető tisztségviselői sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.
- Egyesületünk 2009 évben 50.000,-Ft támogatást nyújtott.

II. TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baráti Köre Egyesület 2009-ben tartalmas programokat biztosított a tagok és érdeklődők számára.

A 2009. március 26-i közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is volt, ahol az elnök személyében történt változás, az elnök dr. Tóta Áronné lett, az alelnököt és a titkárt újraválasztotta a közgyűlés. Ezt a változást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság átvezette a nyilvántartáson.

 

Programok, rendezvények:

- 2009. április 23. – dr. Fodor István régész a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója tartott vetítéssel színesített előadást „Feltárások és leletek Szibériában” címmel.
- 2009. június 16. – Tiszafüredre kirándultunk. Itt megtekintettük a Kiss Pál Múzeumot, ahol dr. Vadász István igazgató úr adott ismertetőt, majd elkalauzolt bennünket Nagyné Török Zsóka fazekas műhelyébe, majd a Tisza partra, a Szabics kikötőbe, ahol a Tiszai vízi életről, a madárvilágról, a látnivalókról hallottunk tájékoztatást.
- 2009. szeptember 24-én a „Knézics Károly, az aradi vértanú” címmel tartott előadást a honvédtábornok ükunokája, Szinyei Béla, és bemutatta a birtokában lévő kitüntetéseket, iratokat.
- 2009. október 8-án Madarász Tiborné Gecse Ágnes és Madarász Tibor adott előzetes ismertetést a Gecse Árpád festő és szobrászművész életútjáról megjelenő könyvről. A könyvre elő lehetett fizetni, a Baráti Kör is 10 db könyvet előzetesen előfizetett a kiadónál. A tavaly év végére tervezett kiadás csúszik, hamarosan bárható.
- 2009. szeptember 19-én a Verseghy körrel közös szervezésben tartott programunkon M. Román Béla nyugalmazott igazgató tartott előadást „A szabadkőművesekről”.
- 2009. december 10-én Szathmáry Judit zenetanárnő tartott előadást „Emlékezés Kodály Zoltánra” címmel.

A saját szervezésű programok mellett számos lehetőséget nyújtottak a tagság számára a Damjanich János Múzeum programjai is:

- a „Szolnoki Pantheon”-ban négy emléktábla elhelyezésére került sor,
- A képhamisítás világa c. előadás a közönség számára eddig ismeretlen területre adott bepillantást,
- Tóth Lajos grafikus-rajztanár kiállítása, valamint
- a Pingvin Patikák által szervezett Marc Chagall kiállítása szintén szép program volt.

Verseghy Könyvtárral közös szervezésben került megnyitásra 2009. december 17-én Tóth Tibor, „a Tabán festője” című reprezentatív válogatott kiállítás.

Az egyesület anyagi támogatást nyújtott a Damjanich János Múzeum több programjához kapcsolódó rendezvényekre, valamin anyagilag támogatta az egyesület a Néprajzi és Nyelvjárási gyűjtő pályázat megrendezését.

A 2009. évi közgyűlésen került átadásra a Baráti Kör vezetősége által 2005-ben alapított „Aba-Novák emlékmű”-díj. A díjat Girnt Vilmos kapta.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az Egyesület 2009-ben is alapszabályban céljainak megfelelő tevékenységet folytatott, anyagilag és erkölcsileg hozzájárult a Damjanich János Múzeum fenntartásához, szakmai tevékenységének támogatásához.

Szolnok, 2010. április 28.

Dr. Tóta Áronné, Egyesületi elnök

Záradék: A közhasznúsági jelentést a Damjanich János Múzeum Baráti Köre 2010.április 29.-i közgyűlésén elfogadta. 

 

2008. évi
 

I.SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre 2008. évi gazdálkodásáról a számviteli Törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

 

 
BEVÉTELEK (ezer Ft)
Támogatások: magánszemélyek: 140
Tagdíjak: 274
Felajánlások: 1% 28
Banktól kapott kamat: 11
Egyéb bevétel: 13
ÖSSZESEN: 466
 
KIADÁSOK (ezer Ft)
Fizetett támogatások 85
Személyi jellegű kiadások 0
Anyag jellegű kiadások: 183
Szolgáltatások költsége: 115
Egyéb költségek: 199
ÖSSZESEN: 582
 
EREDMÉNY (Ft) 2008.12.31.
Bankbetét: 321.060,-
Pénztár: 85,-
Eszköz: 0,-
ÖSSZES VAGYON: 321.145,-

- Egyesületünk 2008. évben magánszemélyektől részesült 140.000,- Ft támogatásban. A kapott támogatásokat közhasznú tevékenységünkre fordítottuk.
- Pályázati úton nem nyertünk támogatást.
- Tagdíj bevételeket rendezvények lebonyolítására, valamint a tagság kirándulásának lebonyolítására fordítottuk.
- 1%-ból befolyt összeget közhasznú tevékenységünkre, valamint működési költségeink fedezetére fordítottuk.
- Egyesületünk vezető tisztségviselői sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.
- Szervezetünk 85.000,- Ft támogatást nyújtott kiállítások rendezésének lebonyolítására.

II. TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Egyesület alapszabályában rögzítettekkel összhangban 2008. évben maradéktalanul megszerveztük és lebonyolítottuk a tervezett programjainkat.

- Kiemelkedő esemény volt számunkra, hogy a Szervezetünk 2008-ban ünnepelte alakulásának 75. évfordulóját.
- Minden hónapban egy alkalommal meghívtunk ismert embereket, akik színes előadást tartottak a Baráti Kör tagságának.
- Részt vettünk a Damjanich János múzeum rendezvényein, kiállításainak megnyitóin.
- Az éremgyűjtőkkel közösen kiállítást rendeztünk „Pillantás a pénz világába” címmel.
- Másik ilyen közös kiállításunkat a Verseghy Ferenc Könyvtárral közösen rendeztük Abonyi Magyar Imrének.
- Részt vettünk koszorúzásokon.

 

Szolnok, 2009. március 30.

Dr. Írás Mátyás, elnök

Záradék: A Közhasznúsági jelentést a közgyűlés 2009. március 26-án elfogadta.

 

KÖZLEMÉNYEK

 

2010. évi

KÖZLEMÉNY

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre (adószám: 18836035-1-16) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 22.749,- Ft-ot felajánlották. Az átutalt összegből 6.800,- Ft-ot az Egyesület költségeire, 15.949,- Ft-ot pedig az alapszabályban meghatározott céljaira fordította.

Szolnok, 2011. december 6.

Galsi Erika, elnök

2009. évi

KÖZLEMÉNY

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre (adószám: 18836035-1-16) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 22.749,- Ft-ot felajánlották. Az átutalt összegből 6.800,- Ft-ot az Egyesület költségeire, 15.949,- Ft-ot pedig az alapszabályban meghatározott céljaira fordította.

Szolnok, 2010. október 31.

Dr. Tóta Áronné, elnök

2008. évi

KÖZLEMÉNY

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre (adószám: 18836035-1-16) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 28.089,- Ft-ot felajánlották. Az átutalt összegből 8.000,- Ft-ot az Egyesület költségeire, 20.089,- Ft-ot pedig az alapszabályban meghatározott céljaira fordította.

Szolnok, 2009. október 31.

Dr. Tóta Áronné, elnök

2007. évi

KÖZLEMÉNY

A Damjanich János Múzeum Baráti Köre (adószám: 18836035-1-16) Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 22.834,- Ft-ot felajánlották. Az átutalt összegből 6.850,- Ft-ot az Egyesület költségeire, 15.894,- Ft-ot pedig az alapszabályban meghatározott céljaira fordította.

Szolnok, 2008. október 31.

Dr. Írás Mátyás, elnök