Tanári segédlet a VENDÉGSÉGBEN ŐSEINK HÁZA TÁJÁN programcsomaghoz

2012. április 06, péntekTanári segédlet a VENDÉGSÉGBEN ŐSEINK HÁZA TÁJÁN programcsomaghoz

I. Előkészítés

 
Lehetőség szerint az előkészítés még az iskolában történjen meg.
 
1.)   Miért érdemes Szolnokot és a régészeti állandó kiállítást választani?
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága céljai között kiemelt szerepet kapott a helyi történelmi és kulturális örökség bemutatása. Az Alföld régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti, helytörténeti értékeinek megtartása, ápolása, ezen értékek minél szélesebb körben való bemutatása.
Az óra hatékonysága érdekében javasoljuk az alábbi szempontokat figyelembe venni:
 
1.     A múzeum olyan intézmény, amely minden más oktatási intézménytől különbözik, ezért a múzeumi programokat a múzeum speciális adottságai szerint kell formálni.
2.     Múzeumi óra: alapfeltétel, hogy a diákok rendelkezzenek valamilyen szintű előismerettel az általuk választott témában. Bizonyos esetekben ez elmaradhat, a hatékony felkészülés és időzítés azonban jelentősen megkönnyíti a közös munkát. Az óra időpontjának kijelölésekor célszerű meghatározni, hogy mit tekintünk elsődleges feladatunknak: új ismeretek átadását, vagy a régiek elmélyítését. Szükséges ezen kívül tisztázni az óra tematikáját, hogy milyen korosztálynak kívánunk órát tartani, valamint azt, hogy melyik tantárgy tanulásában nyújthatunk segítséget a diákok számára.
 
2.)  Hogyan és mivel kapcsolható az iskolai tananyaghoz a Vendégségben őseink háza táján programunk?
 
Az iskolák és a múzeumok kapcsolata jelentős segítség az iskola oktató-nevelő munkájához. Hiszen tanulni nemcsak az iskolában lehet. A múzeum számtalan lehetőséget kínál arra, hogy a múltban és a jelenben élő emberek élete, kultúrája, az ember és a természet kapcsolata érthetőbbé váljon a gyermekek számára.
 
Programcsomagunk lehetőséget, segítséget ad és kapcsolódik az egyes műveltségi területekhez:
 
 
 
Ember és társadalom műveltségi területen belül az:
 
 • Ismeretszerzéshez (tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott szövegekből)
 • Kommunikációhoz (fogalmazás írására, rajz készítésére egy-egy történeti vagy társadalmi témáról
 • Tájékozódásra térben és időben (a régészeti korszakok megismerése, őseink élete, az adott korszakban élt emberek életmódja, szokásaik, kultúrájuk, vallási és hitéletük megismerése, események kapcsolása a tanult helyekhez, térképen való tájékozódás)
 
Ember a természetben műveltségi területen belül:
 
 • Fejlesztési feladatok (környezet: az ember a természeti folyamatok szerves része, az ember természeti folyamatokban játszott szerepe
 • Fenntarthatóság, a környezet védelme: Tisza, Zagyva hatása az egyes élőhelyek kialakulásában
 
Földünk-környezetünk műveltségi területen belül:
 • Különböző életmódok megfigyelése és összehasonlítása
 • A lakóhelyhez való kötődés
 • A közvetlen környezetünkben élő emberek kultúrájuk, értéktrendjük alapján különböznek, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú
 • A természeti környezetet ábrázoló művészi kifejezési módok
 • Különböző szakmák és életpályák megismerése
 • Projektmódszer alkalmazása
 • Háztartási hulladék, energiatakarékos megoldás
 • A technikai fejlődés szerepének a bemutatása
 • Életmódban, szokásokban bekövetkezett változás
 

II. A múzeumban


 A megérkezés után rövid tájékozódás, tájékoztatás a múzeum udvarán.
Az általunk meghatározott célhoz kapcsolódó kiállítás (Vendégségben őseink háza táján c. kiállítás) megtekintése és a téma feldolgozása tárlatvezetéssel, a Régészkedjünk! régészeti társasjáték kártyáinak segítségével, csoportos foglalkozás keretében, de mindig tanári jelenléttel, múzeumpedagógus, múzeumi szakember irányításával, illetve közreműködésével.

 

III. Összegzés

 
A látottak összegzése, értékelése az iskolában (vagy akár az adott múzeumban) történjen, csakúgy, mint a munka, viselkedés stb. megbeszélése.
A múzeumpedagógiai társasjáték megvásárolható, ez segít a későbbi órai feldolgozásban.
 
Reméljük, hogy a látogatást követően önök is azon pedagógusok közé tartoznak majd, akiknek meggyőződésük, hogy az érzékelés különböző fajtái, az élményközpontú módszerek az oktatás-nevelés folyamatát könnyebbé, játékosabbá, szórakoztatóbbá teszik. A múzeumok ehhez az egyik legfontosabbat, a hiteles, eredeti tárgyakat nyújtják.
 
Ajánlott irodalom
 
 1. Csányi Marietta 
             Ősök és ásatók. A régészeti gyűjtemény. = Nyitott kapuk.
            Hetvenéves a szolnoki Damjanich János Múzeum. Szolnok, 2004. 39–54. p.
 1. Dombokká vált évszázadok. Bronzkori tell-kultúrák a Kárpát-medence szívében. Szerk. Raczky Pál. Budapest–Szolnok, ELTE–Damjanich János Múzeum, 1991–1992. 68 p.
 2. Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred közepéig. Szerk. V. Szász József. Szolnok, 2000.
 3. Szolnok megye a népek országútján”: Szolnok megye története a régészeti leletek tükrében: Állandó kiállítás vezetője. Szerk. Raczky Pál. Szolnok, 129 p., [44] t.[1] t.fol.
 4. Vendégségben őseink háza táján. Állandó régészeti kiállítás a szolnoki Damjanich János Múzeumban. Szerk. Madaras László, Kertész Róbert, Polgár Zoltán. Szolnok, 1996. 114 p.
 
 
Összeállította: Pató Mária