Főoldal » Kalendárium

Kalendárium

Jász-Nagykun-Szolnok megyei kalendárium, melyben hónapról hónapra felelevenítjük ünnepi szokásainkat, megemlékezünk fontosabb évfordulóinkról.

Nagyböjt — Benedek Csaba

A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje.

Nagyböjt  — Benedek Csaba                        A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje. A 40 napos böjt a VII. századtól vált szokássá, 1091-ben II. Orbán pápa iktatta ...

bővebben »

Farsang – Benedek Csaba


Farsang — Benedek Csaba A farsangi hagyományok nem csupán az egész magyar nyelvterületen, de az európai népek körében is rendkívül szerteágazóak és elterjedtek, ugyanakkor változataiban táji eltérések mutatkoznak. Egyes népi színjátékok csak kisebb területen vagy csupán egyetlen faluban élnek, s az egyszemélyes előadástól a többszereplős produkcióig ...

bővebben »

A Nagy Háború emlékezete — 68-as emlékek Szolnokon


A Nagy Háború emlékezete   68-as emlékek Szolnokon             Szolnok történetében a katonai intézményeknek mindig nagy szerepe volt. Az Árpád-kori ispánsági vár pusztulása után az 1550-től felépült új várban a XVIII. század végéig Habsburg, török, császári, kuruc, majd végül császári-királyi helyőrség állomásozott, ...

bővebben »

SZEPTEMBER 1. – A PEST–SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847


A Pest–Szolnok vasút terve már 1826-ban felmerült, ám ekkor még oszlopokon vezetett, sínen guruló lóvasút építésére gondoltak. Az elképzelést a gyakorlatban is kipróbálták, ám az egy év múlva megépített Pest–Kőbánya lebegő vasút a gyakorlatban nem vált be. A Pest–Szolnok pályaszakasz kiépítését a Magyar Középponti Vasúttársaság végezte. A ...

bővebben »

Bűnbánó Magdolna


Bűnbánó Magdolna   Mária Magdolna (júl. 22.) a keresztény legendairodalomban és művészetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője már a középkortól, de még inkább az ellenreformációtól kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük különösen a bűnbánat (gyónás) kultuszát. Bűnbánó Magdolna tisztelete azonban a ...

bővebben »

Szent Péter és Szent Pál apostol Ünnepe: június 29.


Szent Péter és Szent Pál apostol Ünnepe: június 29. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Esendő, elbukó emberre, de olyan emberre, aki kész a hitvallásra. Ránk is számít, ránk is építeni akar Krisztus. Ezért hív bennünket, hogy megerősítsen a Szentmise által, és küld, hogy tanúságot tegyünk Róla, szeretetéről.  ...

bővebben »

Márton-nap


Márton-nap

Tours-i Szent Márton 316-ban vagy 317-ben született Savariában, a mai Szombathelyen egy jómódú pogány római család gyermekeként. Apja katonai szolgálatai cserébe Itáliában kapott birtokot, így a család ott telepedett le. Márton 12 éves korában lett ...

bővebben »

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepe, november 1. E napon mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepe, november 1.  E napon mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül ...

bővebben »

Szent Iván éjszakája


Szent Iván éjszakája Június 21-e a nyári napforduló napja. Ilyenkor a legrövidebb az éjszaka, és a Nap az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A világ minden táján megünneplik ezt a napot. Mind a pogány, mind a keresztény kultúrkörben jelentős ünnep, noha a keresztény hagyomány június 24-én Keresztelő Szent János, Jézus megkeresztelőjének születésére ...

bővebben »

Assissi Szent Ferenc napja, október 4.


Assisi Szent Ferenc (Assisi, 1182. július 5. – Porciunkula 1226. október 3.)   Eredeti neve Giovanni di Bernardone volt, de gazdag ruhakereskedő apja Franciácskának (olaszul Francesco) szólította anyja francia származása miatt. Mivel tehetős család gyermeke volt, módjában állt tanulni, több nyelven kiválóan beszélt, ugyanakkor értett a ...

bővebben »


16 találat   12