Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

A Hónap Műtárgya

 

Mázas cserépkulacs a XIX. századból


A hónap műtárgya keretében a barna mázas kulacsot mutatjuk be. A kulacs meghatározása a Magyar Néprajzi Lexikon alapján: Ólommázas cserépedény. Igen változatos formájú borosedény. Egyik változata lapos, korong alakú: tulajdonképpen két tál összeragasztása révén nyert forma. Lapja lehet lapos, domborodó vagy homorú. Keskeny oldala lapított, fülekkel ellátott, amelyekbe szíjat lehet fűzni. Szája kicsi, kerek, gyakran kupakkal ellátott, van lába és akasztója. Mindegyik formát egyedileg készítették, általában megrendelésre, és gyakran évszámmal, névvel látta el mestere.
A 87.88.1 leltári számmal ellátott kulacs néprajzi gyűjteményünk egyedi darabja. Barna színű, négy lábon álló, szíjazható kialakítású. Első és hátsó lapján piros, zöld és fehér körben fehér rozetta látható piros pontokkal a közepén. Kissé kopott állapotban van a barna máz rajta. Színezése hasonló az állandó kiállítás vitrinjében található barna mázas butellához. Az 1870-es évek körül Tiszafüreden készítette egy ismeretlen mester.
A kulacs nem tipikusan füredi kerámia mintázata alapján, bár színezése mutat a füredi fazekas termékekkel rokonságot. Tiszafüreden már a XIX. század elejétől jellegzetes fazekas termékek készültek ügyes kezű mesterek keze munkájával: miskakancsók, kancsók, pálinkás butellák, korsók, szilkék, bögrék, tálak, tányérok, köcsögök és fazekak. A leghíresebb füredi fazekas dinasztiák: Katona Nagy Mihály és családja, Bezerédi Varga, a Bodó és a Nyúzó családok a Közép-Tisza – vidék egyik leghíresebb kerámiaközpontjává tették Tiszafüredet.
Maga a tárgy a XVIII. század végén, a XIX. század elején élte virágkorát, megjelent a  népköltészetben és a műköltészetben egyaránt. Erre bizonyítékként álljon itt az egyik legismertebb költői megfogalmazás Csokonai Vitéz Mihály tollából:


Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám!
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.

Megvídító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.

/Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz/

 

Kunstwerk des Monats:
braune Flasche glasierte Fliese


Unter dem Kunstwerk des Monats ist in braun glasierter Flasche gezeigt. Bestimmung der Wasserflasche aus dem ungarischen ethnographische Lexikon:  Bleiverglasung Geschirr. Eine Vielzahl von Formweingefäß. Eine Variante eines flachen, scheibenförmigen, indem tatsächlich zwei Schalen Bindungsform erhalten. Journal kann flach, konvex oder konkav sein. Schmalseite abgeflacht, mit Laschen, in dem Gurt befestigt werden kann. Mund klein, rund, oft mit einer Kappe, hat Beine und Aufhänger. Jede Form ist individuell, im Allgemeinen einen Meister der Ordnung sah, und oft Jahre Nummer Name.
Die einzelnen Stücke der Volkssammelflasche 87.88.1 Inventarnummer versehen. Braun vier Beine, Riemen zu entwerfen. Vorder- und Rückseite der roten, grünen und weißen Kreis mit roten Punkten sichtbare weiße Rosette in der Mitte. Die Bedingung ist leicht braunen Glasur auf sich getragen. Färbung der Flasche ähnlich wie braun glasierte Butella der Dauerausstellung. Rund um die 1870er Jahre machte von einem unbekannten Meister in Tiszafüred.
Die Flasche wird in der Regel nicht, basierend Füreder Keramikmuster, obwohl die Färbung Beziehung Töpfer Produkte zeigt. Tiszafüred im neunzehnten Jahrhundert vom Anfang des Jahrhunderts unverwechselbare Keramik gemacht geschickten Meister arbeiten: Miska Krug, Krüge, Butella, Becher, Schalen, Teller und Töpfe. Die berühmtesten Töpfer Dynastien Füreder: Michael Katona Nagy und seine Familie, Bezerédi Varga, die Bodó und Nyúzó Familien in der Zentral Tisza Land - Tiszafüred war einer der bekanntesten Keramik Zentrum des Landes.
Du bist auf dem Thema des achtzehnten. Am Ende des Jahrhunderts, das neunzehnten Jahrhunderts. seine Blütezeit zu Beginn des Jahrhunderts, erschien in der Volksdichtung und Poesie gleichermaßen. Dieser Ständer als Beweis in einem der bekanntesten poetischen Csokonai Vitéz Mihály geschrieben von: Liebes Lied zur Fohlen Lederer Weinflasche.

 

Kovácsné dr. Szigeti Klára