Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

A Hónap Műtárgya

Kézi kovácsfújtató

 

2017. október 27-én kezdődő időszaki kiállítás keretében mutatjuk be Kovács Imre tiszafüredi népi iparművész kovácsmester munká­it. Közismert, hogy ezt a mesterséget manapság már igen kevesen gyakorolják. Ezért 2017 szeptemberében a „Hónap Műtárgya” so­rozat keretében a Kiss Pál Múzeum gyűjteményében megtalálható kovácsfújtatóval ismertetjük meg látogatóinkat.

A paraszti közösségek egyik legnélkülözhetetlenebb iparosa a ko­vács volt. Fontos szerepet játszott a falu társadalmában. A falusi kovácsnak munkája a lópatkolás, szerszámkészítés és javítás volt, továbbá állat és embergyógyításra terjedt ki. A klasszikus ková­csoltvas ter­mékek kézi erővel készültek. Az 1000 C fölé hevített vas végső formáját a kovácsmester kalapács ütéseinek hatására nyeri el.
A kovácsműhely berendezésének legfontosabb eleme a fújtatóval felszerelt kovácstűzhely. Mivel megfelelő mennyiségű oxigén nél­kül nehéz a kovácsolási hőmérsékletre izzítani a szenet ezért a ko­vácsüllőn és kalapácson kívül a következő fontos segédeszköz a a kovácsfújtató a kovácsmester számára.

A gyűjteményünkben megtalálható fújtató csaknem száz éves. 1920 körül készítette Kovács Lajos Tiszafüreden és kb. 1960-ig volt használatban.

Kb. 70x20 cm-es méretű, hegyes fémvégű, a fa fedőlapokra gumi van rászegezve, amely összenyomható.

Tiszafüreden vásárolta meg 2002-ben dr Füvessy Anikó.

Állapota: kopottas

 

 


Manueller Schmieder Blasebalg
 

Im Rahmen der vorläufigen Ausstellung ab 27. Oktober 2017 präsen­tieren wir die Arbeit der Schmiedearbeit von Imre Kovács, Volks­künstler von Tiszafüred. Es ist bekannt, dass dieses Handwerk von sehr wenigen heute praktiziert wird. Deshalb wer­den wir im Septem­ber 2017 als Teil des "Monats der Kunst des Monats" für unsere Besu­cher mit dem Schmiede­kommando in der Sammlung des Kiss Pál Mu­seums präsentie­ren.
Einer der unentbehrlichsten Industriellen in Bauerngemeinden war der Schmied. Es spielte eine wichtige Rolle in der Dorfgesellschaft. Die Ar­beit des Dorfschmiedes war Pferdeschuh, Werkzeugbau und Tier- und menschliche Heilung. Klassische Schmiedeei­senprodukte sind handgefer­tigt. Die endgültige Eisenform, die über 1000 ° C erhitzt wird, wird durch den Aufprall des Schmiedehammers erhalten.
Der wichtigste Teil der Ausrüstung der Schmiede-Maschine ist der Schmiede-O­fen mit einem Faltenbalg. Denn ohne die richtige Menge an Sauerstoff ist es schwierig, den Kohlenstoff zu bekommen, um die Schmie­detemperatur zu schmieden, so das neben dem Schmied und dem Hammer das nächste wichtige Werkzeug des Schmiedes der Bla­sebalg ist.
Das Gebläse in unserer Kollektion ist fast hundert Jahre alt. Es wur­de um 1920 von Lajos Kovács in Tiszafüred und ca. Es wurde bis 1960 ver­wendet.
Ca. 70x20 cm, mit spitzen Metallenden, Holzverkleidungen sind mit Gummi ge­prägt, der komprimiert werden kann.
Anikó Füvessy hat es 2002 in Tiszafüred gekauft.
Status: abgenutzt.

 

Kovácsné dr. Szigeti Klára