Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

A Hónap Műtárgya

 

A pártás ruha

 

A pártás ruha a párta és a magyaros népviselet összekapcsolásával jött létre.

A párta a leányok fejét a szüzesség jelképeként övező pánt, melyet a lakodalomig vi­seltek. Pártában maradt a vénlány, akinek nem jutott férj és így nem volt módjában, hogy a pártát letegye. A párta már a honfoglalás korában is tartozéka volt a női fejvi­seletnek.

A magyaros népviselet, a magyarság hagyományos öltözködési módja és a tájegysé­gek településekhez kapcsolódó jellegzetes helyi népviselettől elvonatkoztatott, stilizált elemekből összeállított és a reformkorban virágkorát élő öltözködési forma, amely a nemzeti öntudatot volt hivatott képviselni.

Tiszafürednek nem volt jellegzetes saját népviselete korábban, az 1930 - as években terjedt el az a magyaros népviselet, amely a Gyöngyösbokréta mozgalomhoz kapcsolódva országo­san egyre népszerűbbé vált.

A Gyöngyösbokréta mozgalomban 1931–1944 között minden év aug. 20-a táján e né­ven rendezték meg a parasztcsoportok tánc-, ének- és játékbemutatóit Budapesten. A be­mutatókon részt vevő csoportokból 1935-ben Bokréta Szövetség, később Magyar Bokréta Szövetség néven társadalmi egyesület alakult. A szövetség összefogta és irá­nyította a „fiókszervezeteket”, és szervezte a bemutatókat. A több mint 100 helyi szervezet a szövetség fennállása alatt mintegy 4000 tagot számlált. A Gyöngyösbok­réta megszervezése, elnevezése, a bemutatók rendezése Paulini Béla nevéhez fűző­dik.  Neve a kortársak szemében összeforr a Gyöngyösbokrétáéval. A társadalom akkori vezető ereje a falvaktól a parlamentig, a tanítóktól a tudósokig figyelemmel kísérte és többségében támogatta a Gyöngyösbokrétát. A köztudatban a Gyöngyösbokréta-bemutatók és a mozgalom emléke máig él. A bokrétások a szereplések során mintegy 75–80 fajta tánc több mint 200 változatát, 35–40 játékot, jelenetet és szokást adtak elő.

Tiszafüreden is megszervezték a Gyöngyösbokréta mozgalmat, ennek egyik tárgyi do­kumentuma a kiállított pártás ruha.

A magyaros ruhadivatot idézi elénk a Múzeum egyik dolgozója által a múzeumnak ajándékozott női viselet: a pártás ruha, amely a 20. század első felében a nagymamája viselete volt. A pártát piros bársonyból készítették, fehér színű gyöngyökkel. Az alsó sorban színes flitterrel díszítették. A mellény piros bársonyból készült, elejét arany szállal hímzett sújtásos hímzés díszítette. A blúz fehér hímzéssel készült, a harangszabású fehér szoknyát nemzeti színű selyem szalag díszítette. Előtte fehér kis kötényke látható.

 

 

 

 

 
Das Kissenkleid


Das Kissenkleid entstand durch die Verbindung des Paares mit der ungarischen Volkstracht.
Das Kissen war der Kopf der Töchter als Symbol der Jungfräulichkeit, getragen bis zur Hochzeit. Die alte Dame blieb in ihrer Partei und sie hatte keinen Ehemann und so konnte sie ihre Party nicht machen. Das Kissen war auch in der weiblichen Kopfbedeckung zur Zeit der ungarischen Eroberung enthalten.
Die traditionelle Art, ungarische Volkstrachten zu kleiden, traditionelle Kleidung der Ungarn und stilisierte Elemente, die von den typischen Volkstrachten der Siedlungen getrennt waren, und eine Form der Verkleidungen in der Reformzeit, die das nationale Bewusstsein repräsentieren.
Tiszafüred hatte keine ausgeprägten Volkstrachten, bevor in den 1930er Jahren die ungarische Volkstracht populär wurde und bei der Gyöngyösbokréta Bewegung immer beliebter wurde.
In der Gyöngyösbokréta Bewegung zwischen 1931-1944 jedes Jahr. An diesem Tag, um 20, wurden in Budapest Volkstanzgruppen getanzt, gesungen und gespielt. Ab 1935 traten Gruppen von Teilnehmern in der Bokréta-Allianz und später in der ungarischen Bokréta-Vereinigung auf. Der Verband hat die "Branchenorganisationen" zusammengeführt und geleitet und Präsentationen organisiert. Über 100 lokale Organisationen zählten während des Bestehens der Allianz etwa 4.000 Mitglieder. Die Organisation, der Name und das Arrangement von Gyöngyösbokréta wird von Béla Paulini organisiert. Sein Name verschmilzt mit den Augen von Zeitgenossen mit dem Gyöngyösbokréta. Die Führung der damaligen Gesellschaft vom Dorf zum Parlament, von den Lehrern zu den Wissenschaftlern, folgte und unterstützte meist das Gyöngyösbokrétát. In der Öffentlichkeit zeigt sich das Gyöngyösbokréta und die Erinnerung an die Bewegung ist noch lebendig. Die Büsche spielten über 200 Versionen von etwa 75-80 Arten von Tanz, 35 bis 40 Spiele, Szenen und Bräuche.
Die Gyöngyösbokréta-Bewegung wurde ebenfalls in Tiszafüred organisiert, eines ihrer materiellen Dokumente ist das gekleidete Partykleid.
Die ungarische Kleidung wird uns durch die Arbeit eines Mannes von einem Museumsmitarbeiter, gekleidet durch das Museum, die Festkleidung, die die Kleidung seiner Großmutter in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, gebracht. Sein Kissen Party bestand aus rotem Samt mit weißen Perlen. Das Endergebnis wurde mit bunten Pailletten verziert. Die Weste wurde aus rotem Samt gefertigt, mit Stickerei auf der Vorderseite mit Goldfäden bestickt. Die Bluse wurde mit weißer Stickerei gefertigt und der glockenförmige weiße Rock wurde mit einem nationalen Seidenband verziert. Davor ist eine weiße Schürze.

 Kovácsné dr. Szigeti Klára