Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

A Hónap Műtárgya

 

„A Kiss Pál Múzeum 1954-es névtáblája”
 

Az idén 140 éves születésnapját ünneplő múzeumunk az 1848-49-es évek hős tábornokának nevét 1954 óta viseli.
Röviden szeretnék szólni az előzményekről is. 1877. április 22-én alapította Ta­riczky Endre a „Tiszavidéki Régészeti Egyletet”, de hamarosan Milesz Béla is az egylet aktív munkatársa lett.

1897. január 1-jén a „Múzeum és Könyvtár Egylet” nevet vette fel az in­tézmény, amely két alapítója 1912-es halála után Kürthy Sándor irányításával mű­ködött egész 1942-ig. A gyűjteményt ekkor a Községházán őrizték, anyaga az 1944-es frontharcok következtében megsemmisült.

A több évi hányattatás után 1949-ben az Elnöki Tanács törvényerejű ren­delete szabályozta a múzeumok és műemlékek ügyét, amelynek értelmében 1949. de­cember 21-én Tiszafüreden Magyarország első falumúzeumát nyitották meg. 1954-ben Szigeti Iván, aki akkor a gyűjtemény kezelője volt felterjesztette a mi­nisztériumba kérését, hogy az 1949-es honvédtábornok, Kiss Pál tábornok nevét vegye fel az intézmény, a válaszlevél hamarosan meg is érkezett „ Kiss Er­nő Mú­zeum” néven, „az aradi tizenhármak” egyikének nevét megkapva. A mú­zeumvezető ismételt levelére megérkezett a hivatalos válasz 1954. május 3-án, akkor lett intéz­ményünk „Kiss Pál Múzeum”.

A korintézményekre jellemző névtáblát is ebben az évben kapta meg a mú­zeum. A fehér háttérben az ovális táblára fekete betűkkel írták fel a „Kiss Pál Múzeum” nevet. A tábla közepén a „Rákosi-címer” látható. Az elmúlt 70 évben többször is változott országunk címere.

1946. június 4-e és 1949. augusztus 20-a között a „Kossuth-címer” volt az ország jelképe. 1949. augusztus 20. és 1956. október 30-a között a „Rákosi-címer”-t kellett dicsőíteni. 1956-ban a forradalom idején ismét elrendelték a „Kossuth-címer” (1956. október 30 – 1957. május 23.) használatát. 1957. május 23-tól a „Ká­dár-címer” volt az ország jelképe, egészen 1990. július 11-ig amikor is a politikai változások következtében ismét a „Szentkoronás” címer lett Magyarország cí­mere.

 

                                        

              

 


 

Die Namenstafel des
„Kiss Pál” Museums aus dem Jahr 1954”


In diesem Jahr feiert jetzt das Kiss Pál Museum 140. Geburtstag. Seinen Namen bekan aber – von General Kiss Pál im Jahre 1954.
Im Jahre 1877 gründete Endre Tariczky Verein der Archeologie in Theiß-Land.
Sein bester Mittarbeiter war Béla Milesz. Im Jahre 1. januar 1897 wurde der Verein „Das Museum und die Bibliothek Verein” bis 1949.
Endre Tariczky und Béla Miles arbeitete sehr viel. Im Jahre 1896 öffneten sie eine schöne Austellung im Gebäude des neuen Rathaus. Im Jahre sind 1912 beide Gründer gestolen
Sándor Kürthy leitete den Verein bis 1942. Die Kriegfront bewirkte viele Verlust im Material des Museums.
Im 21. december 1949 öffnete hier in Tiszafüred das erste Dorfsmuseum des Landes.
Wie bekam das Museum den Namen „Kiss Pál” Iván Szigeti schrieb en Vorschlag für die Kulturministerium mit den Namen der General Kiss Pál. Aber wir bekam der Antwort Zuerst den Namen „General Kiss Ernő”. Der Museumdirektor schrieb noch einen Brief, und die zweite Antwort war richtig: „Kiss Pál Museum” im 1954. május 3.
Die Namenstafel  hatte im Sommer 1954 mit dem Rákosi-Wappen vorbereitet.
Endlich möchte ich über eine Kleine Wappen-Kentnisse schreiben:
Zwischen 4 Juni 1946 und 20 August 1949 nor des Symbol des Ungars- das Kossuth-Wappen.
Zwischen 20 August 1949 und 30 Oktober 1956 müssen das Rákosi-Wappen loben
Zwischen 30 October 1956 und 23 Mai 1957 noch einmal das Kossuth-Wappen war des Symbol
Zwischen 3 Mai 1957 und 11 Juli 1990 nor das „Kádár-Wappen” des Symbol des landes.
Endlich bekam wir am 11 juli 1990 zum Angelegenheid des demokratischen Wandel in der Geschichte „Wappen mit der heiligen Krone”

 

Kovácsné dr. Szigeti Klára