Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

A Hónap Műtárgya
2019

 Kossuth Lajos időskori arcképe
(utánnyomat)

 
Kossuth Lajos a magyar történelem legkiemelkedőbb alakja. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar nép tudatában és érzelmeiben olyan magas piedesztálra emelte, amelyhez hasonló a magyar történelemben nem fordult elő. A Kossuth-kultusz már a szabadságharc idején elkezdődött, erősödött az abszolutizmus idején, a kiegyezés után pedig még nagyobb lett. Halála 1894-ben újabb hatással volt a kultusz erősödésére. Tiszafüreden 1902-ben a Lipcsey-kúria falán helyezték el Kossuth Lajos emléktábláját, születésének 100. évfordulója alkalmából. Azóta ez az emléktábla a település március 15-ei ünnepségeinek központi helye lett. Mivel Kossuth Lajos 1849 koratavaszán négyszer is Tiszafüreden tartózkodott, ezért a „tiszafüredi zendülés” 170. évfordulója alkalmából tisztelgünk előtte a kiállításunkkal. Ezalatt a 170 év alatt a Kossuth-kultusz folyamatosan erősödött Tiszafüreden.
         Gál Sándor nyugalmazott könyvtárigazgató kutatásai alapján a korábbi vásártér neve már az 1930-as évek elejétől kezdve folyamatosan a Kossuth tér nevet viseli. A téren adták át 1948-ban nagy ünnepség keretében azt az emlékművet, amely azóta is a település március 15-ei ünnepségeinek központja. A Kossuth Lajos Gimnázium 1951-ben indította el első évfolyamát, a volt polgári iskola épületében, majd 1968-ban új épületbe költözött. A polgári iskola épületében 1968-ban kezdte meg a működését a Kossuth Lajos Általános Iskola.
A Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalmazott igazgatójától, Fekete Sándortól kapta ajándékba 2014-ben a Kiss Pál Múzeum Kossuth Lajosnak ezt az időskori arcképét, amely évtizedeken keresztül az általános iskola falát díszítette. 

**************

 


Lajos Kossuths älteres Gesicht
(Nachdruck)

 

Lajos Kossuth ist die prominenteste Persönlichkeit der ungarischen Geschichte. Der Revolutions- und Freiheitskampf von 1848/49 im Bewusstsein und in den Gefühlen des ungarischen Volkes erhöhte ihn auf ein so hohes Niveau, das in der ungarischen Geschichte nicht vorkam. Der Kossuth-Kult begann bereits während des Unabhängigkeitskrieges, wurde im Absolutismus intensiviert und wurde nach dem Kompromiss noch größer. Sein Tod im Jahr 1894 hatte einen weiteren Einfluss auf den Kult. Die Gedenktafel von Lajos Kossuth wurde 1902 anlässlich des 100. Geburtstages an der Wand des Herrenhauses Lipcsey in Tiszafüred angebracht. Seitdem ist diese Gedenktafel zum Mittelpunkt der Feierlichkeiten am 15. März der Stadt geworden. Da sich Lajos Kossuth im Frühjahr 1849 viermal in Tiszafüred aufhielt, würdigen wir unsere Ausstellung zum 170. Jahrestag der "Tiszafüred Siege". Während der 170 Jahre hat sich der Kossuth-Kult in Tiszafüred stetig verstärkt.
Nach den Recherchen des pensionierten Bibliotheksdirektors Sándor Gál wird der Name des ehemaligen Messegeländes seit Anfang der 1930er Jahre als Kossuth-Platz bezeichnet. 1948 wurde auf dem Platz das Denkmal übergeben, das am 15. März das Zentrum der Feierlichkeiten der Stadt war. Das Gymnasium Kossuth Lajos begann 1951 sein erstes Jahr, zog in das ehemalige Schulgebäude und zog 1968 in ein neues Gebäude um. Die Kossuth-Lajos-Grundschule nahm ihren Betrieb im Jahr 1968 im Gebäude der Zivilschule auf.
Von Sándor Fekete, der pensionierte Direktor der Kossuth Lajos Grundschule, erhielt im Jahr 2014 ein Geschenk von diesem Porträt des Kiss Pál Museums, das jahrzehntelang die Wände der Grundschule schmückte.


 

 
Kovácsné dr. Szigeti Klára