Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

Nyitva tartás, jegyárak

 

Kedves Látogatók!

2019. április 1-től megjelent új saját honpalunk!

Naprakész programokról ott tájékozodhat:http://www.kisspalmuzeum.hu

Nyitva tartás

9 - 12 óráig és 13 - 17 óráig, vasárnap és hétfő kivételével naponta
Téli nyitva tartás:
2018. november 01  -  2019. március 30 között
9-12 és 13-16 óráig,
vasárnap és hétfő kivételével naponta.

 

Felnőtt jegy

500 Ft

Kedvezményes jegy
(pl. diák, 62-70 év közötti öregségi nyugdijas:

250 Ft

 

Két közeli hozzátartozó és legalább két
18 éven aluli gyermek.

250 Ft/fő

Tárlavezetés
(maximum: 40 fő).

2000 Ft

Fotózás, videózás

1000 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás

 300 Ft/fő

Éves bérlet

1000 Ft

 

Kutatószolgálat és könyvtár

Nyitva tartás

Csütörtök: 15:00 - 16:00
Péntek:      13:00 - 16:00


 

Az egyes programok látogatásához, a Jászkun Kapitányok Nyomában projekt kártyájához, az Alföld Szíve kártyához kapcsolódó, továbbá a nemzeti ünnepekhez, személyhez és igazolványhoz fűződő kedvezmény-rendszer a recepciós pultnál ismerhető meg.

Kérjük, érdeklődjön!
 

A kiállítások belépőjegyéhez központilag, jogszabály által biztosított kedvezmények:
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján:

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

 

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők)
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
h) újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

- a) a 26. életévét még nem töltötte be,

- b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Ez a hétvége a Kiss Pál Múzeum és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház esetében a hónap első hétvégéje.

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

- a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
- b) 62 év felett,
- c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
- Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:

A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:
- a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
- A kiállítás megnyitásakor.
- A Tiszafüred közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.

 

A Jászkun kapitányok nyomában projekt kedvezményes belépőrendszerével kapcsolatban a kedvezményrendszer alapelvei:
• A kedvezményrendszer alapja, hogy minél több helyszínt látogat meg a vendég, annál nagyobb kedvezményben részesül.
• A kedvezmény az adott helyszínen alkalmazott alap jegyárból kerül kiszámításra.
• Kedvezményt az egyes helyszínek esetében egyszer generálunk. Tehát nincs arra lehetőség, hogy valaki egy helyszínre többször visszatérve kapjon kedvezményt.

• Kedvezményt generáló önálló helyszínek:
1. Damjanich János Múzeum, Szolnok
2. Látványterem, Szolnok
3. Jász Múzeum, Jászberény
4. Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag
5. Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
6. Finta Múzeum, Túrkeve
7. Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár
8. Helytörténeti Múzeum, Kunszentmárton
9. Túri Fazekas Múzeum

• Alkalmazott kedvezmény mértéke, az alap jegyárhoz viszonyítva:

- első helyszín:                0 %
- második helyszín:        20%
- harmadik helyszín:       30%
- negyedik helyszín:       40%
- ötödik helyszín:           50%

Hatodik helyszíntől nincs további kedvezmény (50% érvényes).
• 1 évre szóló VIP kártya igényelhető magánszemélyek részére, mely korlátlan látogatást engedélyez helyszíneken a kártya kiadásától számított egy éven belül. Ára: 10.000 Ft /fő.


 

Tiszafüred, 2014. január 30.