Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

Tariczky Endre Helytörténeti-helyismereti Alapítvány
1%

Tisztelt Múzeumpártolók!

 

A 2013. évi jövedelemadó 1 % felajánlásából a Tariczky Endre Alapítvány

szám­lájára 2014 . évben októberi utalással 108 377.- forint érkezett, melyet minden

támogatónknak köszönünk .

A felajánlott összeg egy részét működési célra, a fennmaradó részét cél szerinti tevékenységre, illetve a Kiss Pál Múzeum időszaki kiállításainak anyagi támogatására valamint helytörténeti tanulmányok kiadásának finanszírozására fordította az alapítvány.

2014. évben kiadásra kerültek: 100 éves az örvényi templom, ( résztámogatás )

illetve Tanulmányok Kócspuszta és Kócsújfalu történetéből.

Az 1% felajánlása a Tariczky Alapítvány egyik fontos bevételi forrása.

Mel­lette kiadványaink értékesítéséből, adományokból és ha még lehetséges lesz, pályázatokból tudjuk bevételeinket növelni.

Kérjük az idén is szíveskedjen adója 1%-os felajánlásával támogatni az alapítványunkat, mellyel segíti működésünket, a helytörténeti értékeket megmentő és közkinccsé tevő munkánkat.

Alapítványunk adószáma: 19221290-1-16

 

Támogatását ezúton is megköszönve üdvözli: Vincze Istvánné és Zámbory Sándorné

az alapítvány képviselői