Kiss Pál Múzeum

Kiss Pál Múzeum

3 bejegyzés

Vendégkönyv
2013 július 21. vasárnap, 17:35Kiss Pál Múzeum

A tiszafüredi Főnix Tv-ben 2013. július 17-én elhangzott "Hol tart az adósségrendezési eljárás ?" (Tiszafüreden) című riporttal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20/2013. (II. 18.). számú rendelete értelmében a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum (és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház) 2013. évben - tehát a jelenlegi évben - 7.345 millió Ft központi költségvetési támogatást kap, mely összeg - a Pénzügyi Irodától ez év áprilisában kapott értesülés szerint - meg is érkezett a számlára. Ez a központilag elkülönített, intézményenként különböző mértékű támogatás - a rendeletben leírt feltételek teljesítése után - minden muzeális intézmény számára biztosított, bár ismereteim szerint az országban egyetlen egy muzeális intézmény számára sem biztosítja a teljes finanszírozást.

Emellett mi még 614.000 Ft saját bevételt is terveztünk, így az intézmény teljes működési kiadásának kb. 65-70 %-a nem önkormányzati finanszírozásból van biztosítva. Mindez egyébként az elfogadott 2013. évi költségvetésből is kiderül, különösen ajánlom annak 15. számú táblázatát. Az önkormányzati finanszírozási igény így -12.5 millió Ft- os összkiadást alapul véve - 4,6 millió Ft. Mindez az átvilágítási jelentésből is kiderül, amelynek egyébként a múzeumot illető egyéb megállapításai is tárgyszerűek (a dokumentumok Tiszafüred város honlapján elérhetőek).

Ami pedig az igazgató-problémát illeti, a továbbiakra a vonatkozó törvényt szeretném idézni (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről),
"46. § (3) A területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni."
A megbízásom immár 7 hónapja hónapról hónapra kerül meghosszabbításra: nyilván megtörtént a miniszter véleményének előzetes kikérése. (Megjegyzem: a három hete, 2013. június 21-én megújított működési engedély szerint a Kiss Pál Múzeum területi múzeumnak számít).

A Kiss Pál Múzeum esetleges felszámolását fontolgatók szíves figyelmébe ajánlom, hogy 2013. február 19-én a Pénzügyi Irodának és a Jegyző Úrnak eljuttattunk egy levelet, amely a Jászkun kapitányok nyomában című EU-támogatású projekt fenntartási kötelezettségével kapcsolatos (a fenntartási kötelezettség vállalását a 2012. december 14-án alárírt átadás-átvételi dokumentáció is tartalmazza -).

" 'A Jászkun kapitányok nyomában â?? tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című, ÉAOP-2.1.1./C-2f-2009-0002 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés 3.4. pontjában az áll, hogy: â?? Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektetâ??â??â??â??.., 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.,1086/2 hrsz.,â??â??..alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti.'
A fenntartási időszak 2011. március 1-től 2016. február 28-ig tart."

Információim - és egy másik dokumentum - szerint mintegy 25 millió Ft értékű beruházással kapcsolatos fenntartási kötelezettségről van szó.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy ez egy egész megyére kiterjedő, 600 millió Ft-os pályázat része, és a tiszafüredi helyszín felszámolása esetén az egész projekt sérül, akkor az is kérdés: csak a 25 millió Ft-ért vagy mind a 600 millió Ft-ért kell-e helyt állnia annak, aki miatt a fenntartási kötelezettség nem valósul meg?

Továbbá: a múzeum zárva tartása sem egyszerű feladat. Idézek a a muzeális intézmények működési engedélyérő szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletből, amely ma is érvényben van.
"7. § A területi múzeum működési engedélyének kiadása iránti kérelemben a fenntartó a 3. §-ban meghatározottak teljesítéséhez igazolja, hogy:
b)13 a múzeum a gyűjtőkörének megfelelő állandó és időszaki kiállítást mutat be, amelyek évente legalább 260 napon át - beleértve minden hónap egyik hétvégéjének az intézmény által meghatározott napját, továbbá a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeit - naponta legalább hatórás nyitva tartás és a d)pontban meghatározott valamely munkakört betöltő alkalmazott szakmai felügyelete mellett látogathatók, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat nyújt,
c) a múzeum hetente legalább egyszer négyórás időtartamban kutatószolgálatot működtet,
d)14 a múzeumban a gyűjtőkörébe tartozó szakáganként muzeológus, továbbá műtárgyvédelmi munkatárs és múzeumi közművelődési szakember munkakört létesítenek, amelyet külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be,"

A Fazekasház működtetésével is foglalkozik természetesen ez a rendelet.

Őszintén sajnálom, hogy a Főnix Tv-ben adott humánpolitikai tanácsnoki nyilatkozat a fentiek ismerete - vagy mellőzése - nélkül hangzott el.

Dr. Vadász István, múzeumigazgató

2013 július 12. péntek, 11:37Dr. Vadász István

Kedves Ismerősök és Leendő Látogatók!

A mai naptól, azaz 2013. július 12-től - amely történetesen a Halas Napok első napja is egyben - az adósságrendezési eljárás következményeként, a pénzügyi gondnok álláspontjának nyomán a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájháznál új, ideiglenes nyitva tartást kellett bevezetnünk. Az eddigi gondnoknak ugyanis nem lehet kifizetni a megbízási díját (két és fél hónap), így a nyitva tartást az intézményi benti dolgozók közreműködésével tudjuk megoldani (ez persze további gondokat fog okozni pl. betegség, szabadság idején).
Az év hátralévő részében, illetve a tájház nyitva tartási szezonjának idején, tehát 2013. július 12. és szeptember 30. között a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház - a vonatkozó rendelet minimumelvárásának megfelelően - szerdán, csütörtökön és pénteken 10.00 és 14.00 óra között látogatható.
Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy a Kiss Pál Múzeumban és a Fazakas Tájházban egy időben fellépő látogató igény miatt nem tudjuk maradéktalanul teljesíteni ezt a vállalást. A teremőröket és személyzet többi tagját (beleértve a múzeumigazgatót is) ugyanis a két helyszín között kell elosztani. Ez gondot okoz majd, mivel a két helyszín egymástól kb. 1,5-2 km-nyi távolságra van. Így megeshet, hogy a látogatónak a tájház kapujából telefonálnia kell, illetve a kapu előtt várakoznia kell.
A kellemetlenségért - mások helyett is, bár Ők erre nem hatalmaztak fel - elnézést kérek.
Tisztelettel: Dr. Vadász István, múzeumigazgató, a földrajztudomány kandidátusa

2012 december 29. szombat, 23:13Dankó Sándor

Nagyon tetszik "A hónap műtárgya" rovat. Interneten is élvezetes és tanulságos. Köszönet érte!
Boldog Új Évet!
Dankó SándorBeküldés


 (Kötelező)

Hozzászólás beküldése folyamatban ...