Nyitva tartás, jegyárak

 

Kedves Látogatók!

2019. április 1-től megjelent új saját honpalunk!

Naprakész programokról ott tájékozodhat:http://www.kisspalmuzeum.hu

Nyitva tartás
Május 1-től szeptember 30-ig
10-12 - 14-16 óráig
Hétfő, vasárnap: szünnap


 

Felnőtt jegy

500 Ft

Kedvezményes jegy

250Ft

Két közeli hozzátartozó és legalább két

18 éven aluli gyermek.

1000 Ft

Tárlatvezetés (maximum: 40 fő)

2000 Ft

Fotózás, videózás:

1000 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás:

300 Ft/fő


 

A kiállítások belépőjegyéhez kapcsolódó kedvezmények
 

A kiállítások belépőjegyéhez központilag, jogszabály által biztosított kedvezmények:
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján:

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:


a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők)
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
h) újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

- a) a 26. életévét még nem töltötte be,
- b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Ez a hétvége a Kiss Pál Múzeum és a Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház esetében a hónap első hétvégéje.

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
- a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
- b) 62 év felett,
- c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
- Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:


A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:
- a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
- A kiállítás megnyitásakor.
- A Tiszafüred közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.


 

Tiszafüred, 2014. január 30.