Főoldal » Olvasólámpa

Megjelent a Túrkevei Emlékkönyv 6. kötete

2012. március 26, hétfőMegjelent a Túrkevei Emlékkönyv 6. kötete

Könyvajánló a múzeumaink által megjelentetett kiadványokról, valamint a múzeumi munkához kapcsolódó könyvekről, elektronikus dokumentumokról, melyek hazánkban láttak napvilágot! Ezekre szeretnénk felhívni az érdeklődő látogatók figyelmét.


A Kapás János Zsolt múzeumigazgató szerkesztésében az elmúlt évben, a túrkevei Finta Múzeum alapításának 60. évfordulójára megjelent tanulmánykötet közel 300 oldalon 28 írást és tanulmányt tartalmaz Túrkeve, a helyi múzeum és a Nagykunság történetéhez kapcsolódóan. Ezek között témakör alapján helytörténeti, múzeumtörténeti, földrajzi, régészeti, néprajzi, művészettörténeti közlések, valamint nekrológok találhatók. A szerzők között helyi és megyei muzeológusokkal, helytörténészekkel, megyei és országos szakemberekkel találkozhatunk.
A múzeumtörténeti cikkek között említhető a Finta Múzeum történetét feldolgozó tanulmány (Kapás János Zsolt), a 2001–2011 közötti kiállítások jegyzéke (Árvai Imre), valamint a múzeumnak nevet adó képzőművész életrajzi kutatásának helyzetét tárgyaló írás (Egri Mária).
A régészetet a túrkeve-terehalmi tell-telep bemutatása képviseli (Csányi Marietta-Tárnoki Judit), a tárgyi néprajz témaköréhez kapcsolható a nagykunsági népviselet történeti sajátosságait (Bartha Júlia) és a túrkevei birkalábperzselő nyárs keleti párhuzamait (Szabó László) elemző dolgozat.
A helytörténeti írások a helyi mezővárosi fejlődés jellemzőit (Örsi Julianna), a XVIII–XX. századi mezővárosi és tanyasi élet sajátosságait (Talpalló Piroska, Kelemen Pálné, Sallai Károlyné, Csajbók Ferencné), a gyógyszertárak (Kosztáné Bodnár Anikó) és a tűzvédelem (Sörös Tibor) fejlődését mutatják be.
A kötet második felében helyet kaptak a közelmúlt, és napjaink életére is hatással lévő intézmények vagy szerveződések: a Művelődési Ház (Kovács István), a Ványai Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola (Takács Mihályné-Ozsváth László), a Gyöngyösház (Nagyné Sallai Erzsébet), a Petőfi Sándor Általános Iskola (Németh Károlyné), a Népdalkör (Sipos Nándor), az ÁFÉSZ Néptánccsoport (Kosztáné Bodnár Anikó), a Népi Díszítőművészeti Szakkör (Nagy Istvánné), a Foltvarró Szakkör (Kalmár Lászlóné). Külön írás foglalkozik a testvérvárosi kapcsolatok átalakulásával (Szabó Zoltán).
Sajnálatosan hosszúra növekedett a közelmúltban eltávozott túrkevei lakosok névsora. Közülük emelhető ki Balogh János akadémikus (Tóth Albert), Dankó Imre múzeumalapító (Kapás János Zsolt), Takács Mihály, Ábrahám Miklós, Balogh Márton (Farkas Rozika) és Kun László (Sipos Nándor).
 
Dr. Bagi Gábor muzeológus
 

A kiadvány megvásárolható:
Finta Múzeum
5420 Túrkeve
Attila u. 1.
Ára: 1.500 Ft
 
Tartalomjegyzék:

Üdvözlet az Olvasónak!
KAPÁS JÁNOS ZSOLT
5
A Finta Múzeum története (1951–2011)
ÁRVAI IMRE
8
Kiállításjegyzék
ÖRSI JULIANNA
28
Túrkeve a mezővárosi fejlődés útján
BARTHA JÚLIA
31
A Nagykunság népviseletének történeti rétegei
SZABÓ LÁSZLÓ
41
A túrkevei birkalábperzselő nyárs – Egy sajátos nagykunsági tárgy és egy Ételkészítési mód keleti kapcsolatai
EGRI MÁRIA
76
A túrkevei erődített bronzkori tell–telep, a Terehalom
TÓTH ALBERT
113
Emlékmozaikok Balogh János professzorról
IN MEMORIAM
125
Takács Mihály (1946-2006)
KAPÁS JÁNOS ZSOLT
139
Elment a Múzeumalapító
FARKAS ROZIKA
143
Ábrahám Miklós emlékére
FARKAS ROZIKA
145
Balogh Marci emlékére
SIPOS SÁNDOR
148
Emlékezés Kun Lászlóra, a Művelődési Ház igazgatójára
KOSZNÁNÉ BODNÁR ANIKÓ
152
Túrkeve gyógyszertárai
TALPALLÓ PIROSKA
156
Így éltünk Túrkevén a XVIII. században
KELEMEN PÁLNÉ
166
Letűnt világ
SALLAI KÁROLYNÉ
177
Életünk a tanyán
NAGYNÉ SALLAI ERZSÉBET
183
A Gyöngyösház bemutatása
SZABÓ ZOLTÁN
190
Testvérvárosi kapcsolatok tegnap, ma és holnap
KOVÁCS ISTVÁN
202
Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár
TAKÁCS MIHÁLYNÉ–OZSVÁTH LÁSZLÓ
210
Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
NÉMETH KÁROLYNÉ
217
A Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története és jelenlegi működése
SÖRÖS TIBOR
229
A Túrkeve szervezett tűzvédelmének története
SIPOS SÁNDOR
237
A Madarász Károly Népdalkör megalakulása
KOSZNÁNÉ BODNÁR ANIKÓ
249
Túrkevei ÁFÉSZ néptánccsoport (1969-1974)
NAGY ISTVÁNNÉ
253
A túrkevei népi díszítőművészeti szakkör a kezdetektől napjainkig
KALMÁR LÁSZLÓNÉ
259
A túrkevei foltvarró szakkör
CSAJBÓK FERENCNÉ
261
Szülőföldem, Túrkeve 265
Zárszó 271