Főoldal »    online foglalási rendszer

Kiállítási időpont foglalása

Elsősorban iskolák, nagyobb csoportok számára ajánljuk. A rendszer időpont foglalásra alkalmas, a részletek pontosítása a hivatalos elérési csatornákon lehetséges.


válasszon időpontot:

A Kunok és jászok a magyarok között című kiállítás keretei között a látogatók jelképesen azt az utat járják be, amelyiket a több évszázaddal ezelőtt hazánkba érkező kunok és jászok megtettek. A belépéskor kun kaftánt ölthetnek magukra a vendégek, miközben a fogadótérbe érkezve a tatárok támadását megidéző hangeffektusok hallatszanak: lódobogás, nyilak hangja, hujjogatás, csatazaj; nyilak fúródtak a falba, jelezve: merre vezet tovább az út.

válasszon időpontot:


válasszon időpontot:


válasszon időpontot:

A megye népművészetét a mesterségek oldaláról mutatja be, kiemelve a táji adottságok következtében meghatározó népművészeti ágakat: a fazekasságot és a szűcsmesterséget. Nemcsak a mesteremberek által készített tárgyak, hanem a munkafolyamatok is nyomon követhetők a műhely-enteriőrök segítségével.
 
Népművészetünk legszebb darabjai mellett a kiállításban a megyére jellemző viselet-együtteseket is megismerhetik.

válasszon időpontot:

A kiállítás a századforduló paraszti kultúráját mutatja be, amelyben a régi tárgyak, eljárások, a századokon át kialakult szemlélet keveredik a megjelenő újjal. Ezt az átmeneti korszakot mutatja be tárgyaival, a tárgyak környezetével, rajzok, térképek, s néhány évtizede vagy ma készült fotók segítségével, jeleként annak, hogy bizonyos hagyományok a közelmúltig, sőt ma is élnek, részei a falvainknak, s parasztságunk tudásának, kultúrájának.
Bemutatja a vízszabályozás korszaka előtti képet a halászat, a pásztorkodás, vessző-, sás- és gyékényfeldolgozás segítségével.

válasszon időpontot:

A Szolnoki Képtár létrehozásának kísérletét maguk a művészek kezdeményezték azzal, hogy a Damjanich János Múzeum baloldali műteremépület két termét egybenyitva állandó kiállítást rendeztek, ahol nemcsak saját, hanem Szolnokon korábban dolgozó művésztársak alkotásait is bemutatták. A gyűjtemény ajándékokkal, cserékkel szépen gyarapodott, melyhez a Szépművészeti Múzeum is hozzájárult. A II. világháborúban és az azt követő években a gyűjtemény megsemmisült.
 
A Képtár létrehozásának feltételei 1996 végére teremtődtek meg azáltal, hogy a Múzeum épületéből kiköltöztek az itt helyet kapó intézmények, és az épület rekonstrukciója befejeződött. A Szolnoki Képtár a felújított múzeumépület I. emeletén tíz teremben, 670 m2alapterületen reményeink szerint végleges elhelyezésre talált.

válasszon időpontot:

A századfordulóra Szolnokon sajátos polgári kultúra fejlődött ki, melyet sokszínűsége, különbözősége ellenére sajátos egység jellemez. Ezt mutatja be egy polgári-parasztpolgári vonásokat megtestesítő lakóházon keresztül.
A Damjanich Múzeum történeti állandó kiállítása kapcsolódik a régészeti bemutatóval exponált, a megvalósított néprajzi egységek, sőt bizonyos mértékig még a képzőművészeti tárlat speciális anyagával is aláhúzott azon elképzeléshez, miszerint Magyarországon egy kistáji egységet máshol sehol fel nem lelhető formában, azonos tematika köré csoportosítva a szakágak gyűjteményi tárgyait egyetlen helyen szemlélhesse a látogató. A választott témához, vagyis Jász- Nagykun-Szolnok megye paleolitikumtól napjainkig végigvezetett településtörténeti és lakáskultúra-vázlatához a történészek a megyére jellemző formációval, a XIX-XX. századi parasztpolgári körülmények bemutatásával csatlakoznak. 

válasszon időpontot:

A kiállítás a megye régészeti leletei alapján mutatja be, hogyan változott az ember közvetlen környezete - a lakóház - az évezredek folyamán. A kiállítáa az őskortól a török kor végéig felöleli a megye történetét. Egy-egy példán mutatja be a lakóház életmódnak megfelelő változásait. A magyarság letelepedésétől a középkor végéig településformák és az egyes lakóháztípusok, valamint a szolnoki vár maketten kerülnek bemutatásra.
 
A kiállítást lezáró kincstár szentélyszerű elrendezése a gyűjtemény legszebb, legféltettebb egyedi darabjait mutatja be

foglalási adatok


Biztonsági kód frissítéséhet kattintson ide