Főoldal » Pályázatok

A 2017/2018. évi megyei helytörténeti pályázat EREDMÉNYEI

Damjanich János MúzeumA pályázat eredményei

A 2017/2018. évi megyei helytörténeti pályázat
EREDMÉNYEI 
I. díj:

Egyed Andrásné, Szeged: Családom története – Svábok Fegyverneken (1842–2017)
Mohácsi Bernadett, Kunszentmárton: Családom története
 
 
II. díj

Demjénné Barkaszi Mária, Tiszasüly: 1. Tiszasüly közösségei az elmúlt 100 évben;
2. Kitelepítések Tiszasülyön
 
III. díj

Szűcs Lajos, Besenyszög: Vörösök, román megszállás és következményeik Szolnokon
(1919–1920)
 
 
Könyvjutalom

Dénes Lászlóné, Kunszentmárton: Iskola a Tiszazugban

Bodnár Emese, Kunhegyes: Isten, haza, család. Dédnagyapám, Paksi Lajos élete

Horváth Péter Honismereti Szakkör, Jászjákóhalma: Jászjákóhalmi tanyák nyanyákkal, szellemekkel és vállalkozókkal
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Damjanich János Múzeum
 

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT

 
hirdet
kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára.
 
 
            Pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma feldolgozásával, mely megyénkhez vagy annak kisebb régiójához, valamely településéhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó eredeti kutatómunkát végezzen, közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti történeti forrásokat: muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fényképeket és egyéb ábrázolásokat, visszaemlékezéseket stb. használjon, vagy saját tapasztalatait jegyezze le, s jegyzeteiben azok pontos lelőhelyét tüntetesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el! Helytörténeti témájú OKTV dolgozat beküldhető.
 
Feldolgozásra kiemelten javasolt témák:
 
–        A vallásosság megélése, a vallásgyakorlás formái lakóhelyemen 1945–1990.;
–        Kitelepítettek lakóhelyemen;
–        Családom története;
–        Kuláküldözés;
–        Az első világháború emlékezete lakóhelyemen.
 
A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára hirdetjük meg, rajtuk kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is.
 

A legsikeresebb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek!

 
A pályamunkákat egy példányban a Damjanich János Múzeum címére kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: TÖRTÉNELEM.
Mellékelve, lezárt borítékban kérjük elhelyezni a pályázó adatait:
1.      a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megnevezése;
2.      értesítési cím
3.      életkor, foglalkozás;
4.      munkahely, iskola megnevezése.
A pályázat jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kérjük jelezni!
 
A pályázat beküldési határideje: 2018. március 25.
 
A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János Múzeum, valamint a területileg illetékes múzeumok munkatársai nyújtanak (személyesen, levélben vagy az intézmények e-mail címén).
 
Szolnok, 2017 novemberében
 
  
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!
 
Damjanich János Múzeum