Főoldal » Pályázatok

A 2018. évi néprajzi pályázati felhívás EREDMÉNYEI

Damjanich János MúzeumA pályázat eredményei


A 2018. évi néprajzi pályázati felhívásra öt szerzőtől hét pályamunka érkezett. A 2018. június 9-i eredményhirdetésen pályázóink az alábbi díjazásban részesültek:

Könyvjutalom:  

Csomor András: A remény 13 napja; Egyéni felfogásban az oktatásról; Más világ

III. díj: Fodor István Ferenc:  „Manci megellett január 11-én…”

II. díj: Fodorné Hámori Ágnes: Újjáéledő néphagyomány: a gyalogos zarándoklat

I. díj: Debreceni Lászlóné Laskai Magdolna: Igaz mesék Túrkevéről

I. díj: Oláh Lajosné: Temetési és halállal kapcsolatos szokások emlékezete.
 
Ezúton is köszönjük pályázóink munkáját és gratulálunk eredményeikhez.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

A Damjanich János Múzeum


 a közművelődési intézményekkel együtt, a korábbi gyakorlatnak megfelelően
 

NÉPRAJZI ÉS NYELVJÁRÁSI GYŰJTŐPÁLYÁZATOT


hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára.

 
Pályázni lehet néprajzi és nyelvjárási témájú, eredeti helyszíni vagy levéltári gyűjtést tartalmazó Jász-Nagykun-Szolnok megyei vonatkozású pályamunkával, mely nyomtatásban még nem jelent meg.
 
Ajánlott témakörök:
 
1. A „népi vallásosság” jelenségei
Korunk a vallási jelenségek bővülésének és színesedésének időszaka. Szívesen olvasnánk azzal kapcsolatos írásokat, ki hogyan éli meg manapság, a 21. században saját vallásosságát, hogyan látja környezete vallásgyakorlását. Mi az, amiben a vallásos ember életformája - a vallásgyakorlás miatt - különbözik a nem vallásosétól? Milyen módon befolyásolja a vallásosság a munkavállalást, a napirendet, az ünnepeket? Van-e, illetve milyen társadalmi hatása van a vallásosságnak korunk társadalmára?
 
 
2. Családi gazdálkodás a 21. században
Az e témában pályázó szerzőinktől azt kérjük, amennyiben van ilyen a látókörükben, a ma működő családi gazdaságokról adjanak részletes leírást. A 20. század második felének eseményei, erőszakos társadalomformálása Magyarországon (és Kelet-Közép-Európában) lényegében felszámolták ezt az életformát. Az 1990-es években valamennyire újraéledt. Folytatása-e ez az 1950-es években megszakadt formáknak, hogy lehet ma gazdálkodásból élni, mi lehet itt a megélhetés forrása, milyen napirendet követel meg, milyen tárgyi világ tartozik hozzá? Ezekre a kérdésekre keressük a választ és arra, lehet-e ez a távoli jövő egyik életformája?
 
3. Temetési és halállal kapcsolatos szokások emlékezete
Ebben a témában olyan írásokat várunk, amelyek szerzői össze tudnak hasonlítani egy korábbi időszakot (például gyerekkorukat) mai tapasztalatokkal. A halálhoz való viszony az utóbbi ötven évben is sokat változott, a legutóbbi 15-20 évben pedig korábban örök törvénynek hitt elemek is megváltoztak (nem temetőben temetik el a halottat, urnáját, hamvait otthon tartják, szétszórják, stb.) A halál jelei – sírjelek, halálhely-jelek (balesetek helyszíneit jelölő keresztek, egyebek) – szintén nagy változatosságban kerülnek tereinkbe. Mindezek dokumentálása egyszerű megfigyeléssel megoldható, felhívásunkra ilyen írásokat várunk.
 
4. Valóság és történelem: 1956
A forradalom történéseire való visszaemlékezés egyéni változatait várjuk az e témát választó pályázóktól. Sok más történelmi esemény kapcsán bebizonyosodott már, hogy az emlékezet nem azonos magával az eseménnyel. Az 1956-os forradalom esetében még számtalan, csak egyéni emlékezetben létező történet létezhet.
 
 
 A fentieken kívül bármilyen, szabadon választott néprajzi témájú dolgozattal is lehet pályázni, pl. földrajzi nevek, ragadványnevek, földművelés, állattartás, település, népi építkezés, lakáskultúra, népi táplálkozás, népművészet, egy falu társadalma, hiedelmek, gyermekjátékok, népköltészet, a pálinkafőzés újraéledő gyakorlata, stb.
 

A pályázat díjai:

-          Felnőtt egyéni
-          Szakköri
-          Ifjúsági kategóriában

A legjobb pályamunkák pénz- és könyvjutalomban részesülnek.
 
A pályadíjak a pályázatok színvonalától függően megoszthatók illetve visszatarthatók. Nem pályázhatnak múzeumban vagy néprajzi intézményben dolgozó szakemberek. A Damjanich János Múzeum szakalkalmazottai – igény esetén – minden téma gyűjtéséhez útbaigazítást adnak.

Beküldési határidő: 2018. március 25.
 
A pályázatokat egy példányban a Damjanich János Múzeum címére (5001 Szolnok, Pf. 128.) kérjük beküldeni.
A borítékra kérjük ráírni: NÉPRAJZ. A pályamunka mellett szerepeljenek a pályázó adatai is: 1. a pályázó neve, 2. életkor, foglalkozás, 3. munkahely, iskola, 4. a pályamunka címe, 5. a kategória, amelyben a munkát szerzője szerepeltetni kívánja.
 
Szolnok, 2017. novemberében

Damjanich János Múzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.