Főoldal » Pályázatok

„Árpád népe, Gyula népe…” — A Közép-Tisza vidék X. századi leletei

Damjanich János MúzeumSzakmai beszámoló jelentés a kiállítás megvalósulásáról. Pályázati azonosító: 3651/00015

„Árpád népe, Gyula népe…”
A Közép-Tisza vidék X. századi leletei
 
Szakmai beszámoló jelentés a kiállítás megvalósulásáról
 
             A szolnoki Damjanich János Múzeum 2013-2014. évben az NKA támogatásával, s több múzeum összefogásával egy regionális kiállítást valósított meg, amely a Közép-Tisza vidék legjelentősebb X. századi, honfoglalás kori leleteit volt hivatott bemutatni.
             Kiállításunk legfőbb célja az volt, hogy összegyűjtsük és a nagyközönség elé tárjuk egy kisebb tájegység legszebbnek mondható leleteit. Fontosnak tartottuk a megrendezést azért is, mert amikor 2013 végén Szolnokon (az első bemutató helyen) a kiállítást megnyitottuk, akkor Magyarországon olyan jelentősebb tárlat, ami a honfoglaló magyarok Kárpát-medencei megtelepedését mutatta volna be, nem volt.
            A kiállítás megrendezését indokolta a fentieken túl az is, hogy szerencsés feltárásaink nyomán Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy sor új lelőhelyen (pl. Szolnok-Szanda Beke Pál halma, Nagykörű) – a korszak kutatásának tudományos szempontjait alapul véve – jelentős leleteket sikerült feltárnunk.
Ez lehetővé tette a már korábban is ismert leletegyüttesek újra értékelését és emellett azt is, hogy megkíséreljük az eddig ismert történeti kép újragondolását és pontosabb meghatározását.
           Mivel a kiállítás nem csupán egy megye, hanem egy nagyobb régió anyagát kívánta áttekinteni, ezért szükség volt a terület nagyobb társmúzeumainak a leletanyagát is bevonni a bemutatásra kerülő lelethorizontba. A pályázatban megjelölt múzeumok mindegyike segítőkész partnerként fogadott el bennünket, s adta a kiállítások idejére kölcsönbe a legjelentősebb leleteit. Így mutathattuk be a Magyar Nemzeti Múzeum, a kecskeméti Katona József múzeum, az egri Dobó István vármúzeum és a kalocsai Viski Károly múzeum leleteit, s ezek kiegészítéseként a szolnoki Damjanich János múzeum tárgyi anyagát.
                  Az így együtt lévő leletanyag tudományos értékelését e kiállítás katalógusában vázoltuk fel. A katalógusban a gazdag képanyag mellett valószínűsíteni próbáltuk azt, hogy ezt a területet egyik honfoglaló törzsünk ülte meg, mint első foglaló. Ez a törzs lehetett a törzsszövetség második legfontosabb méltóságának, a Gyulának a törzse. Több publikációnkban próbáltuk ezt az állításunkat igazolni, sőt a korszak kiemelkedő kutatóinak (dr. Zimonyi István Tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Révész László Tanszékvezető egyetemi docens) közreműködésével egy tudományos kerekasztal beszélgetésen vitattuk meg a kérdéskört. Ezt a beszélgetést a Szolnoki televízió felvette, s több alkalommal is sugározta.
               A kiállítás a szolnoki bemutatón túl Kecskeméten a Cifra Palotában és Nagykörűben az Ökoházban is bemutatásra került. Nagy örömünkre mindegyik helyszínen jelentős érdeklődésről számolhatunk be. Jelenleg kiállításunk Törökszentmiklóson a Helytörténeti Múzeumban látogatható. A törökszentmiklósi bemutatást indokolta az, hogy a legfontosabb leletegyüttes, a „Kétpói sír” – amely feltehetőleg egyike a hét fejedelmi sírnak – egyes tárgyai éppen a Törökszentmiklósi gyűjteményből kerültek át a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményébe.
         A kiállítás sikereként könyvelhetjük el, hogy a 2015. évre újabb helyszínek jelezték érdeklődésüket a tárlat esetleges fogadására. Jelenleg Miskolcon, Sopronban, Egerben, s talán a szlovákiai Dunaszerdahelyen is valószínűsíthető az újabb bemutatkozás.
 
Szolnok, 2014. október 24.
 
                                                                                                          Dr. Madaras László
                                                                                                                      régész
 
BESZÁMOLÓ A MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁRÓL


„ÁRPÁD NÉPE – GYULA NÉPE…” – VÁNDORKIÁLLÍTÁS

 
 
1. Múzeumpedagógiai tevékenység
 
1.1. A múzeumpedagógiai terv általános célkitűzéseinek megfogalmazása


A megvalósított múzeumpedagógiai terv szorosan kapcsolódott a múzeum küldetéséhez, stratégiai célkitűzéseihez:
 • A település, a térség, a megye történetének, művelődéstörténetének, szemléletes bemutatása a kiállításban szereplő gyűjteményi tárgy-együttesekkel, művészettörténeti alkotásaival valamennyi korosztály számára fontos és identitásuk szempontjából nélkülözhetetlen ismereteket hordoznak.
 • Érzelmi kötődés felkeltése a környezet, az emberek, a hagyományok megőrzése, ápolása iránt, ezáltal a nemzeti önismeret és önbecsülés erősítése oly módon, hogy a családoknak értékes szabadidős elfoglaltságot biztosítson, amely a különböző korosztályok eltérő igényeinek is megfelelnek, ugyanakkor lehetőséget teremtve arra, hogy közös élményeket szerezzenek az adott kiállításban.
 
1.2. A múzeumpedagógiai programok indokoltsága
 • A nem formális oktatás tartalmas eltöltésére kínált olyan újszerű, komplex programot, amely elsősorban a felfedezni vágyás felől közelít az ismeretszerzés felé, egy központi gondolat köré rendezve a programokat. Átfogó ismereteket közvetít a diákok felé, ezért a legtöbb tantárgyhoz találnak a pedagógusok kapcsolódási pontot (ember és társadalom – lokálpatriotizmus kialakítása, Szolnok város, a Közép-Tisza vidék megismerés; ember a természetben – a Tisza szerepe a települések kialakulásában; művészetek – a honfoglalás kori ötvösség alkotásai, ennek bemutatása)
 • Az iskolai oktatást segítő, a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó tevékenységek múzeumi környezetben történő megvalósítása.
 • Tájékozódás a tudománytechnikatársadalom kölcsönhatásáról
 • Földrajzi egységek kapcsolódása, kölcsönhatása a korabeli népesség fejlődésére
 
1.3. A múzeumi óra programja

 

 

A foglalkozások száma a három helyszínen: 119 alkalom.
 

1.4. Kiadványok, szemléltető és demonstrációs eszközök
 •  A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások, kerekasztal találkozó kapcsolódott a szokásos tárlatvezetésen túl.
 • Megjelent a kiállításhoz kapcsolódó „Árpád népe – Gyula népe” című kiállításvezető
 • A kiállításhoz hagyományos nyomdai kivitelezésben megjelent egy Múzeumpedagógiai csomag, amely 2 különböző gyerekeknek szóló kiállításvezetőből állt (Hogyan nézett ki Árpád népe? – A honfoglaló nő és a Hogyan nézett ki Árpád népe? – A honfoglaló férfi), valamint egy jegyzettömb.

Múzeumpedagógiai csomag rövid ismertetője:

Füzet
Terjedelem: 4 oldal (2x4 oldal)
Méret: 42x15 cm
Mennyiség: 300 garnitúra
Nyomás: full color
Papír: 300 g matt műnyomó
 
A gyerekvezető felépítése:

Női viselet     
 
1.      A Vedd magadra!
2.      A honfoglalás kori női viselet
3.      A ruhai kiegészítői
4.      Női viseleti rekonstrukció
5.      Könyvjelző a lap alsó részén
Férfi viselet
 
A Vedd magadra!
A honfoglalás kori férfiviselet
A ruhai kiegészítői
Férfiviseleti rekonstrukció
Könyvjelző a lap alsó részén

 
A kiadványokból származó bevétel:
 
Kiállításvezető:                       96 db              összesen: 96.000 Ft
Gyerekvezető:                        56 db              összesen: 25.200 Ft
Jegyzettömb:                          71 db              összesen: 17.750 Ft
 
Összesen:                                                                       138.950 Ft
 
 
 • Egyedi nemezjátékok és kirakók készültek a kiállítás témájához kapcsolódva (2 féle nemezkirakó, egy nemez társasjáték).
 • Minden helyszínre külön nyomdai meghívó készült.

A KIÁLLÍTÁS HASZNOSULÁSA
 
1.1.Kommunikáció
 
 
A kommunikációs célok

 
1.   Felhívni a figyelmet a kiállításhoz kapcsolódó új programra
2.   Hangsúlyozni a bemutatott tematika hosszú távú hatását;
3.   Tudatosítani a lakosságban, hogy a megyében, a régióban van olyan kulturális örökség, amely érdeklődésre is számot tartó.
4.   Saját arculat kialakítása logóval.5.   A múzeumpedagógiai tevékenység és szolgáltatások ismertté tétele érdekében a honlapunkon, a kapcsolódó intézmények honlapján,         valamint a helyi kommunikációs csatornákon népszerűsítettük a programot.

Megjelenések:

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura/paratlan-kincs-szolnokon-507320
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kultura/torzsfoi-kincsek-szolnokon-525360
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/torzsfoi-kincsek-szolnokon-526052
http://szolnokinaplo.hu/2013/11/21/honfoglalas-kori-kiallitas-nyilt-a-szolnoki-damjanich-muzeumban/
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/szolnok-magyaros-tortenete-joval-zounuk-ispan-elott-kezdodott-526702
http://www.vjm.hu/itthon/ilyen-tarlat-meg-nem-volt/12493/
http://mno.hu/grund/szenzacios-regeszeti-lelet-a-torzsfo-hagyateka-1197338
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kultura_32/i_elfeledtetnek_az_unalmas_muzeumlatogatasokat_101031/t_Kult??ra - Elfeledtetn?©k az unalmas m??zeuml??togat??sokat/index.html
http://kecskemet.hu/?r=701&c=25457&l
http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/cifrapalota-arpad-nepe-gyula-nepe


Célcsoportok
 

Diákok (általános- és középiskolások)

Ma a múzeumokban – mint a nem formális oktatás helyszínein – a különböző múzeumpedagógiai programok  egyre szélesebb körben állnak az iskolás korosztály rendelkezésére, az oktatási intézményekkel együttműködve a múzeumlátogatás gyakran az iskolai oktatás része. A múzeumok számára életbe vágó, hogy szakmailag hitelesen közelítsék meg az iskolarendszert, oktatási programjaikat az iskolai tananyaggal összhangban alkossák meg. A diákok száma a kiállításokon: 8019 fő.

Aktív korú felnőttek

Az egész életen át tartó tanulás egy teljesen új tanulási kultúra kialakítását, az úgynevezett kompetencia alapú oktatás létrehozását tűzte ki célul. Ez nem jelent mást, minthogy a tanulás, vagy más szempontból az oktatás egy ember teljes életciklusát igénybe veszi, akár már egészen a kis gyermekkortól a nyugdíjas évekig bezárólag.
Ebben lényeges hangsúlyt kell kapnia a felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységégnek, amelyhez kerekasztal beszélgetést szerveztünk neves szakemberekkel, amin több mint 60 fő vett részt. Időpont: Szolnok, 2013. 12. 02.

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/oseink-fenyes-harcosok-voltak-nem-vademberek-534437

 
 Családok

A világ egyre több múzeuma fektet egyre nagyobb hangsúlyt a családi piacra. A múzeumok megfelelő helyek, hogy találkozhassunk családtagjainkkal és a rokonainkkal egy szabadnap erejéig, de ezen a piacon nagyon erős a verseny.
 • Az időszaki kiállításhoz több családi nap is kapcsolódott (Szolnok, 2014. 02. 23. ; Kecskemét, 2014. 06. 28.).
 • Információs napot szerveztünk tanárok számára (Kecskemét, 2014. 05. 05.)
 • Speciális, a gyerekek számára kialakított részt rendeztünk be, ahol a gyerekek kreatív játékokkal, kirakókkal játszhattak.
 • Csoportos tárlatlátogatásokat szerveztünk.
 • Kecskeméten a Cifrapalotában a Múzeumok Éjszakája program fontos részét képezte a kiállításunk.
http://www.szoljon.hu/galeria/68010
 
Alkalmazott kommunikációs eszközök bemutatása
 
A kommunikációs célok elérése érdekében a kommunikációs eszközök lehető legszélesebb körét alkalmaztuk.
 • Honlap: A Damjanich János Múzeum honlapja: www.djm.hu folyamatosan szolgáltatott információkat a kiállításról
 • Nyomtatott sajtó: hírek, cikkek, interjúk, hírértékű információk jelentek meg a kiállításról.
 • Sajtóanyagot állítottunk össze.
 • Sajtóesemények szervezése: folyamatosan szerepeltünk a médiában: a célcsoportot érintő/érdeklő hírrel, eseménnyel
 • Tájékoztató anyagot állítottunk össze iskoláknak
 • Rádió: programajánló az eseményről
 • Televízió: Az iskolai látogatásokról, megnyitóról, kiállításról tudósítások
 • Online kommunikáció: E-mailes levelezőlista tagjainak értesítése
 • Arculat, külső megjelenés: a külön erre a kiállításra kidolgozott arculati elemeket alkalmaztuk.
 
 
2.1. Megvalósítási/megvalósíthatósági mutatók
 • A cél elérésének időtartama: 2013. november 21. – 2014. szeptember 21.
 • A cél elérésének mennyiségi mutatója: a kiállítás, a program/ok összes látogatószáma a három helyszínen: 11.337 fő, kétszerese a tervezett látogatószámnak.

 

Szolnok, 2014. október 25.
 
Készítette: Pató Mária
osztályvezető, múzeumpedagógus