Főoldal » Pályázatok

„Csete Balázs keze vonása után”

Damjanich János MúzeumSzakmai beszámoló

Szakmai beszámoló
a „Csete Balázs keze vonása után” című időszaki kiállításról
 
A kiállítás helye: Szolnok, Damjanich János Múzeum
A kiállítás ideje: 2013. március 12. – 2013. május 26. (meghosszabbítva: 2013. augusztus 30-ig)
 
 
Pályázati azonosító: 3506/01767
 
I. A „Csete Balázs keze vonása után” című időszaki kiállítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai és eredményességének elemzése
 
 
I. Szakmai vonatkozások, tapasztalatok
I.1. A kiállítás rendezői kivitelezése
Kiállításunkat Csete Balázs 120. születésnapja tiszteletére rendeztük. A szolnoki Damjanich János Múzeum már korábban is szentelt kiállítást Csete Balázs munkásságának, egyik alkalommal rajzait, grafikáit mutatta be tárlat, a másik témája pedig néprajzkutatói munkásságának gyermekjáték-anyaga volt. Ezúttal tanári tevékenységét állítottuk a középpontba, ezért rendeztük be a kiállítótermet osztályteremként.  Ezt az alaphangulatot egy, múzeumunk gyűjteményébe tartozó tanári asztal és szék, valamint kifejezetten a kiállításhoz készíttetett 10 iskolai pad és 20 szék útján igyekeztünk megteremteni. Hosszúkás alapterületű kiállítótermünk egyik hosszú fala mellett kétsoros ferde polcokon, üveglapok alatt helyeztük el Csete Balázs rajz tanmenetét, ezzel a népművészetet a rajzoktatásba illesztő tanári munka kapott fényt. A tanmenet – Csete Balázs végrendelete révén – múzeumunk néprajzi gyűjteményének része, a jeles rajztanár két működési helyén, Csepelen és Jászkiséren készült. Az évfolyamokra – hetekre lebontott tanmenet minden évfolyamából kiválasztottunk egy-egy lapot, ezeket 70X90 cm-es méretben tablóvá szerkesztettük, és az igazi tanmenetek fölött, a falon kaptak helyet. 
A kiállítóterem másik hosszú falának témája a gyermekélet kutatását a pedagógiában alkalmazó tanár volt. Az itt elhelyezett vitrinekben Csete Balázs saját, szintén a múzeumunknak ajándékozott játékgyűjteménye kapta a fő hangsúlyt. A játékokat rajztanárként maga is lerajzolta, tanítványaival is lerajzoltatta. Az ezekből a rajzokból készült tablók a rajtuk ábrázolt játékok közelében, a falakon kaptak helyet. A sort egy olyan vitrin zárja, amelyben Csete Balázs kézirataiból, néprajzi gyűjtőmunkájából helyeztünk el egy válogatást. 
A kiállítóterem fő falán két (90X120 cm-es) szöveges tabló és egy kivetítőfelület kapott helyet. Az egyik tabló Csete Balázs életének történetével ismerteti meg a látogatót. A másik tabló Csete Balázs munkásságának hatásait összegzi, bemutatja a nevét viselő honismereti egyesületet és tevékenységét: a helytörténeti gyűjteményt, a játszóházat, a néprajzi-és helytörténeti gyűjtőmunkát és az Apáról – fiúra című népijáték-vetékedőt. Utóbbi filmfelvételek formájában is megjelenik a kiállításban, a két tabló közötti felületre kivetítő vetíti a rendezvényen az 1990-es években készült felvételek digitalizált változatait. 

A kiállítás áttekintő fotói:
 


I. 2. A kiállítás eredményessége
A látogatószám önmagában is jelzi kiállításunk sikerét. A hozzá kapcsolt foglalkozások mindegyikéből azt a tapasztalatot szűrtük le, hogy iskolás korú látogatóink ismereteit is sikerült gyarapítani, de a készségfejlesztés területén is értünk el eredményeket. A csuhéjátékok, a rongy-és csutkababák készítése jól kiegészíti az iskolai rajzoktatást, a foglalkoztató füzet feladatai pedig annak egy-egy elemét ki is váltják. Az Apáról – fiúra rendezvények vetített részletei inspirálják a szerkesztett népi játékok összeállítását, esetleg a rendezvénybe való bekapcsolódást – bár utóbbiakkal kapcsolatban egyelőre nincsenek tapasztalataink. 


II. Látogatószám: 
  

III. Sajtóanyag:
Kiállításunkról és a hozzá kapcsolódó programokról a következő fórumok adtak hírt:
http://www.szo-fi.hu/gyerek/2949-csete-balazs-keze-vonasa-utan/2013-06-08
 
http://www.szo-fi.hu/kiallitas/2413-csete-balazs-keze-vonasa-utan/2013-03-12
 
http://www.jnszm.hu/portal/index.php?naptar_mutat=1&nap=2013-03-12
 
http://szolnokinaplo.hu/2013/03/19/nem-csak-rajztanar-volt/
 
http://www.jkny.hu/site/index.php?naptar_mutat=1&nap=2013-03-12
 
http://www.mebt.hu/hu/radioadas/130617-muzeumok-majalisa-4-resz
 
http://alapitvany.civilkiser.hu/telehaz/kiser/2013_marcius.pdf
 
http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/hirekesemenyek/news.php?IDNW=1083)
 
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/muvelodes/programok-kicsiknek-nagyoknak-a-konyvnapon-501048


IV. Kapcsolódó programok:
a.,  A kiállításban – mint minden más kiállításunkban is – számos alkalommal tartottunk tárlatvezetéseket.
b., Kiállításunk szerepe más rendezvényekben - a Múzeumok Mindenkinek és az Ünnepi Könyvhét programjai között.  A Múzeumok Mindenkinek sorozat információs napjának programját szintén a jászkiséri egyesület tagjai segítségével, közreműködésükkel állítottuk össze. (Programja olvasható a sajtóanyagban is hivatkozott forrásban:
http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/hirekesemenyek/news.php?IDNW=1083)
A 84. Ünnepi Könyvhét keretében, 2013. június 8-án az új múzeumi kiadványok között bemutattuk a kiállítás múzeumpedagógiai füzetét is. (A nap programjáról: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/muvelodes/programok-kicsiknek-nagyoknak-a-konyvnapon-501048


V. Fotódokumentáció:
 
A kiállítás megnyitóján készült fotók (Kozma Károly felvételei):VI. Honlap, elérhetőség:
Múzeumunk honlapján – www.djm.hu – a kiállítás megnyitója óta szerepel.
http://www.djm.hu/damjanich-janos-muzeum/idoszaki-kiallitasok/csete-balazs-keze-vonasa-utan.html
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra külön is felhívtuk a figyelmet:
http://blog.djm.hu/2013/04/15/csete-balazs-keze-vonasa-utan-muzeumpedagogiai-foglalkozas/


VII. Pedagógiai program
a., Annak másik oka – Csete Balázs tanár egyéniségén kívül - , hogy kiállítótermünket osztályteremnek rendeztük be, az volt, hogy benne foglalkozásokat tudjunk tartani. A Jászkiséren ma is aktívan működő Csete Balázs Honismeretei Egyesület játszóházi csoportja három alkalommal: 2013. március 12-én, április 10-én és május 8-án délután 14-16 óra között tartott foglalkozást a teremben. Ezeken a foglalkozásokon szolnoki, kisebb részben jászkiséri iskolás gyerekek vettek részt: a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a Fiumei Úti Általános Iskola, a Szentgyörgyi Albert Általános Iskola, a Széchenyi körúti Általános Iskola, valamint a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola tanulói.
b., Az egyesületi foglalkozásokon kívül intézményünk múzeumpedagógusa is tartott foglalkozásokat a kiállításban, amelyekhez múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet készítettünk. (Ennek egy példányát beszámolómhoz mellékelem.) A foglalkoztató füzet évfolyamokra bontott feladatlapokból áll. Minden évfolyam két típusú feladatot: egy rajzosat és egy szövegeset talál a Csete Balázs eredeti mappáját utánzó kis füzetben. Mindkét feladattípus megoldásához találhatnak a tanulók segítséget a kiállításban is, de magában a füzetben is, ugyanis annak végén szemelvények és egy, a tanmenet néhány lapjából álló leporelló is szerepel. Tanári visszajelzésekből tudjuk, hogy a feladatok megoldhatóak és életkori sajátosságokhoz illeszkedőek.
 
 
A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon készült fotók (Kozma Károly felvételei):
 

Szolnok, 2013. július 9.
 
 
Gecse Annabella PhD
néprajzkutató, a kiállítás szakmai felelőse