Főoldal » Pályázatok

A szolnoki csipke

Damjanich János MúzeumA Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 100.000 Ft támogatást ítélt meg a szolnoki csipke mintarajzainak megvásárlására.

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 100.000 Ft támogatást ítélt meg a szolnoki csipke mintarajzainak megvásárlására. A jellegzetes, ún. "körmönfont zsinór" alapú varrottcsipke-technikát Hagyák Stefánia alakította ki Szolnokon az 1920-as, -40-es években. Annak ellenére, hogy Szolnokon abban az időben is, azóta is sokkal elterjedtebb volt a vert csipke, a "szolnoki csipke" kifejezés ezt a varrott csipkét jelenti. Az iparművészeti érdeklődésű Hagyák Stefánia a brüsszeli csipke - szaklapok hatására saját, "magyaros" csipketerveket készített és valósított meg. Csipkéi hamarosan olyan népszerűek és keresettek lettek, hogy dr. Lánczi Sándorné Nerfeld - palotabeli kézimunkaboltja közvetítésével a szolnoki lányok, asszonyok érdeklődése az egész Hagyák család számára biztos megélhetést, komoly jövedelmet jelentett. A két világháború közötti időben a szolnoki stafírung rangjelzője volt, ha volt benne "Stefike - csipkés" lepedő is. A második világháború után, különböző okok miatt a csipke népszerűsége hanyatlásnak indult, a kézimunkatípus majdnem teljesen el is tűnt. Jakab Antalné Mészáros Gizella - aki nagynénjétől, Hagyák Stefániától és nevelőanyjától, Hagyák Emerenciától tanulta a készítés technikáját - évtizedekig egyedüli éltetője volt a szolnoki csipkének. Hagyák Stefánia csipketerveinek, mintarajzainak, de kidolgozatlan vázlatainak egy részét is ő őrizte 2005-ig. Ő maga is Hagyák Stefánia terveit felhasználva foglalkozott csipkekészítéssel. Munkáiból a szolnoki Damjanich János Múzeum 2005. júniusában kiállítást rendezett. Ugyanebben az évben Szolnok város anyagi támogatásával a csipkekészítés technikáját leíró munkáját is megjelentettük. (Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Közleményei 60., Szolnok, 2005.) Jakabné Mészáros Gizella még abban az évben elhunyt, a csipketervek örököse is fia, Jakab Antal lett, akitől 81 darab mintarajzot sikerült megvásárolnunk. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy hiánypótló, Szolnok város szempontjából is, de a csipketípusok nyilvántartása szempontjából is forrásértékű tárgyegyüttes került közgyűjteménybe, a Damjanich János Múzeum néprajzi textilgyűjteményébe. Az együttes néhány darabja sérült, de a minták, bár olykor halványak, minden esetben jól kivehetőek. Emellett a tervezés folyamata, a csipke motívumainak szaporodása és a sajátos csipketechnika utóélete is nyomon követhetővé vált a szakemberek és érdeklődők számára. Ezúttal a tárgyegyüttest alkotó mintarajzok múzeumi nyilvántartásának információkban leggazdagabb műfaját, a tárgyak leírókartonjait tesszük közzé, teljes szövegükkel. Emellett néhány tárgyra vonatkozóan közlünk egy fotóválogatást is, hogy minden érdeklődő nyerhessen némi betekintést a gyűjtemény jellegébe.

Dr. Gecse Annabella
néprajzkutató muzeológus,
pályázati felelős2008.02.01.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Nagyjából kör alakban, a rajzot követő formában kivágott, sárgás zsírpapír-darabon fekete tusrajz. A szolnoki varrott csipke mintakincsének leggyakoribb, mondhatni alapvonalait alkalmazza. Közepén belső szélén hurkokkal, külső szélén ívekkel zárt, tehát befelé nyíló, egészében margarétára emlékeztető körmotívum. Ehhez csatlakozik nyolc csavart motívum, a középrészhez csatolásnál két-két csigavonallal, amelyek egyenként kilenc hurokból álló, kifelé nyíló, félkör formájú elemben folytatódnak, a hurkok és a félkör formák miatt egészében cakkos szegély alakban.
 • 3. Legnagyobb átm.: 19,3 cm, legkisebb átm.: 15 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.02.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Körcikk alakú krétapapíron alapvetően ceruzával rajzolt minta, amelyet vékony tintával is áthúztak. A minta egy nagy, kerek terítőnek kb. 1/6 vagy 1/8 része. A terítő közepe egy ívesen rácsos minta, amelyhez csigavonal és gránátalma- szerű elem közvetítésével a szerkezet központi elemét jelentő, kiterjesztett farkú páva csatlakozik. A tervező a pávafarok széléből vezette tovább a mintát. A belső, kisebb kört 14 pávaszem-minta alkotja két-két csigavonalas mellékelemmel. Ezekből tkp. ugyanolyan pávaszemminta-sor nő ki, ám felnagyított elemekből, csigavonalak nélkül. Ezekből a záró elemekből 7 darab van egy körcikken.
 • 3. Hossza: 55, szél.: 45 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.03.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kör alakú, sárgás zsírpapír-darabon fekete tusrajz. A terv közepe egy egy vonallal rajzolt kör, amelyben aszimmetrikus elhelyezésű mintaelemek vannak, egymáshoz legtöbb esetben nem is kapcsolódva: tulipán, liliomszirom és levél. A kör szélét a 2008.02.01. sz. tárgy alkotóelemei, a szolnoki varrott csipke alapmotívumainak tekinthető, kifelé nyíló, de itt 8 elemű hurok-koszorúk szegélyezik. A tárgy tkp. egy kis terítő terve.
 • 3. Átm.: 18,6 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.04.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kerek terítő rajza fekete tussal krétapapíron. A csipketerv központi eleme egy szembenéző galambpár. A galambok egy gránátalma-motívumon állnak, emellett kétoldalt egy-egy liliomszirom. Fejük fölött egy kinyílt tulipán, kétoldalt egy-egy rózsabimbó. A virágmotívumok közötti helyet a tervező kacskaringós indákkal, levelekkel, csigavonalakkal töltötte ki. A terítő szélét körben 16 két-két csigavonallal kezdődő, kifelé nyíló, jellegzetes, itt 11 elemű hurok-koszorú alkotja - 2008.02.01. és a 2008.02.03. sz. tárgyon is szereplő tipikus mintaelemek.
 • 3. Átm.: 32 cm
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.05.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kör alakú, sárgás zsírpapír-darabon fekete tusrajz. A terv közepét egy befelé nyíló, margarétaszerű koszorú alkotja (a 2008.02.01. sz. tárgyon szereplővel csaknem megegyező). A keret közepében aszimmetrikus elrendezésű virágmotívum: rózsabimbó, kihajló, kacskaringós levelek, tulipánból kihajló nagy szirmok. A belső keretet külső szegélyezi, amely a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04. számú tárgyakról is ismert, kifelé nyíló 9 elemű hurok-koszorúkból áll. Ezek száma eredetileg 18 lehetett, de mivel a terv egy része hiányzik, xsak 11 látszik
 • 3. Átm.: 26 cm
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.06.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kör alakú, kis terítő terve krétapapíron, fekete tussal. A terítő közepét egy margarétaszirom - szerű kerettel körülvett csillagvirág jelenti. Szélén körben 8 jellegzetes, 9 elemű hurok - koszorú. (A 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05. számú tárgyakon szereplővel megegyező.)
 • 3. Átm.: 15 cm
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.07.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kis, kerek vitrinterítő terve francia pergamenen, fekete tussal. A 2008.02.03. sz. tárgy pontos mása, csak a papír másféle. A terv közepe egy egy vonallal rajzolt kör, amelyben aszimmetrikus elhelyezésű mintaelemek vannak, egymáshoz legtöbb esetben nem is kapcsolódva: tulipán, liliomszirom és levél. A kör szélét a 2008.02.01. sz. tárgy alkotóelemei, a szolnoki varrott csipke alapmotívumainak tekinthető, kifelé nyíló, de itt 8 elemű hurok-koszorúk szegélyezik. A szegélyt 12 darab ilyen, 8 elemű, jellegzetes hurok-koszorú alkotja. (A 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06. számú tárgyakon szereplővel megegyező.)
 • 3. Átm.: 16,5 cm
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.08.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Fél pár gallér terve, zsírpapíron, alapvetően ceruzával, de néhol tintával is átrajzolva. A gallér külső szegélyét egyszerű hurkok díszítik. Belső szerkezete a szélestől a keskeny rész felé kisebbedő virágmotívumokból építkezik. Legszélén, tehát a funkciójában leginkább látható részén egy kinyílt tulipán v. rózsa, amelyhez csigavonalakkal csatlakozik egy liliomszirom, majd a minta tekergő levelekkel ér véget.
 • 3. 22X10 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.09.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Fél pár gallér terve, zsírpapíron, fekete tussal. A gallér belső, nyakhoz érő széle teljesen egyenes, díszítetlen záródású. Külső szegélye cakkos, amelyet a tervező egyszerűsített, de mégis félkörívben domborodó/emelkedő hurok - koszorúkkal ért el. A gallér belsejét egy fő- és néhány kisebb virágmotívum alkotja. A leghangsúlyosabb helyen egy kinyílt tulipán szerepel, mellé, a keskenyedő részbe levélminta és csigavonal került
 • 3. 12X22,5X19 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.10.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. L alakúra szakított krétapapíron ceruzarajz. A papírdarabon két rajz van, mindkettő szélcsipke-tervnek tűnik. Az egyszerűbb egy dupla vonalú keretben cikcakkos alakú hurokminta. A másik rajz egyik széle hurokkoszorú, amelyhez virágmotívumok csatlakoznak: két tulipán, egy liliom, néhány csigavonal.
 • 3. 42X33cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.11.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Krétapapíron, annak mindkét oldalán fekete és kék tusrajz. Az egyik oldalon egy pillangó minta egyik fele látható, nagyon pontos, nem csipketerv-szerű, inkább grafikai jellegű kivitelezésben. A másik oldalon egy egyszerű, apró körökből összeállított kereszt motívum, amely részben fedi a kék tussal rajzolt gallér rajzát. Utóbbi egy körgallér egyik fele. A gallér külső szélét egyszerű hurokkoszorú díszíti. Belső szerkezetének leghangsúlyosabb eleme egy tulipánbimbó, a gallér legszélesebb részén. Más virágmotívum nincs a rajzon, a tulipánhoz 7 csigavonal és néhány indásan kanyargó levél csatlakozik.
 • 3. 22,5X18cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.12.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. A rajz formáját követő körvonalú krétapapíron fekete tusrajz. Egyetlen motívum terve, amelynek központi eleme a pávaszem-minta köré szerkesztett gránátalma-forma. Körülötte indásan kanyargó leveleket és csigavonalakat helyezett el a tervező.
 • 3. 30X25cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.13.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Krétapapíron kék tintarajz. A zsúfolt rajz valószínűleg két alapmotívum többféle változata. A csigavonalakból kinövő, kifelé nyíló, 6, 9 vagy 12 elemből álló hurokkoszorú már-már a szolnoki csipke állandó, jellegzetes elemének tekinthető. (A 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07. számú tárgyakon szereplővel megegyező.) A rajzon a tervező öt ilyen elemet rajzolt. Három egyszerű, mondhatni alapváltozatot jelentő elem, a másik kettőt pedig öltésekkel, a szolnoki csipkevarrás technikájának alapöltéseivel töltötte ki. Így a koszorú üres közepét legyezőszerűen töltik ki az öltések, a hosszú szálak mentén, olykor csak a csomópontnál, máskor a szál felénél is öltésekkel kiegészítve, díszítve. A másik fontos és jellemző mintaelem a csigavonal. Ebből kettő egyszerű szerkezetű, a másik kettő szintén tagolással díszített változat. A két fő motívumot a rajzon egy egyszerű, nem cakkosan, hanem azonos szélességben haladó hurokív választja el egymástól.
 • 3. 19X10,5cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.14.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Krétapapíron fekete tussal egyetlen mintaelem, egy liliomszirom rajza.
 • 3. 20X9,5cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.15.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Megfakult fekete tussal ún. "francia pergamenre" rajzolt csipketerv. Ez a darab nem egyszerű terv, hanem az a papír alap, amelyen a csipkét ténylegesen kivarrták. Az ovális terítőterv közepén három, alapvetően szabályos kör alakban elrendezett központi mintakompozíció. Mindegyiket karéjos levelek és indák övezik. A központi elemek nem egyformák, a középső kinyílt tulipán, egyik szomszédja kinyílt rózsa, másik pedig bimbó. A középrész belső kerete egy egyetlen vonalakból rajzolt, egyszerű hurokkoszorú. A külső keretet 20, egyenként 11 elemből álló, csigavonalakból kinövő hurokkoszorú, a szolnoki csipke talán legjellemzőbb mintaeleme alkotja. (A 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13. számú tárgyakon szereplővel megegyező.)
 • 3. Átm.: 39 és 56 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.16.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kerek terítő kék tintával "francia pergamenre" v. ahhoz hasonló papírra rajzolt terve. Az aszimmetrikus szerkesztésű terv két fő eleme a kinyílt tulipán és pávaszem közepű "gránátalma". Körülöttük 4 csigavonalból, 4 szívből álló ívek, illetve egy-egy, egymással szemben elhelyezett liliomszirom. A terítő szegélye egyszerű, kifelé nyíló hurokkoszorú.
 • 3. Átm.: kb. 28 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.17.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Futó- vagy szegélyminta kék tintával, hártyapapíron. A sáv egyik szélén szívekből, de egyetlen vonallal rajzolt minta fut, a másik széle egy vonallal lezárt. A szíves szegélytől eltekintve az egész terv olyan elemekből építkezik, amelyek a tárgyegyüttes többi mintarajzán egyáltalán nem fordulnak elő. A terv egészében leginkább szőlőlevél - mintásnak nevezhető. A szőlőlevelek és a farkasalma-sziromra emlékeztető motívumokból álló virágok között szőlőbajuszok és viszonylag vaskos szárak vannak. Jakab Antalné Mészáros Gizella elmondásából tudjuk, hogy Hagyák Stefánia oltárterítő szegélyének szánta.
 • 3. 69X29 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.18.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Gallérterv kék tintával egyszerű csomagolópapíron. A tervező a papírból szögletes, hegyes végű körgallér-formát vágott ki, majd kettéhajtotta. Egyik felén a mintát a papír mindkét oldalán kirajzolta, másik felén csak az egyik oldalon. A gallér külső szélét körben egyszerű, kifelé nyíló hurokkoszorú szegélyezi. A mintaszerkezet szimmetrikus, a gallér mindkét felében 3 virágmotívum van, egyet pedig középen a felezővonal oszt ketté. Egy-egy ilyen virágnak 6, belül széles, kifelé keskenyedő, a végén egész hegyes szirma van. A virág közepét a tervező 6 hurokmotívum kör alakban való összekapcsolásából alakította ki. Az egész szerkezet elég levegős, a virágokat csak egy-két nagyon keskeny levél keretezi.
 • 3. Átm.: 46 és 30 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.19.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szegélyminta terve sárgult krétapapíron, kék tussal. A terv tulajdonképpen a szolnoki csipke leggyakoribb, legjellemzőbb motívumának alapváltozata. A 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15. számú tárgyakon is szerepel, olykor szegélymintaként, máskor belső mintaelemként. Itt a tervező mindössze három elemet rajzolt. A két-két csigavonalból 11 elemből álló hurokkoszorú nő ki. A csigavonalak alatt is van egy laza huroksor, mégpedig úgy, hogy minden koszorúra kettő jut, ám az utolsót a tervező nem rajzolta meg.
 • 3. 21,7X14,2 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.20.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szegélyminta terve fekete tussal, keskeny zsírpapír-csíkon. A minta szélét egyszerű, apró elemekből álló huroksor képezi. Ebből háromszirmú hóvirág-fejek nőnek ki, a minta sarkán kettő egymásra rajzolva, tehát itt tulajdonképpen eldolgoztlanul. Ezzel együtt 13 hóvirágból áll a szegélyminta. Jakab Antalné Mészáros Gizella elmondása szerint Hagyák Stefánia ezt is elsősorban oltárszegélynek tervezte.
 • 3. 57X7,5 cm cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.21.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Egyetlen mintaelem rajza fekete tussal krétapapíron. A kis papírdarabon a minta kb. 10 cm magas, jól láthatóan egy pontosan szerkesztett rajza olyan motívumnak, amelyet a későbbiekben gyakori alkalmazásra szánt a tervező. A hurokkoszorú a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15. számú tárgyakon is szerepel, olykor szegélymintaként, máskor belső mintaelemként. A 2008.02.19. sz. tárgy is ehhez hasonló alapváltozat, de míg ott a tervező a szegélyként való felhasználás lehetőségét próbálta ki, itt csak a koszorút rajzolta meg. Két csigavonalból nő ki a 11 elemű, félkört formázó koszorú.
 • 3. 24,5X14,1cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.22.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Egyetlen mintaelem rajza fekete tussal krétapapíron. A kis papírdarabon a minta kb. 8 cm magas, jól láthatóan egy pontosan szerkesztett rajza olyan motívumnak, amelyet a későbbiekben gyakori alkalmazásra szánt a tervező. A hurokkoszorú a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15. számú tárgyakon is szerepel, olykor szegélymintaként, máskor belső mintaelemként. A 2008.02.19. sz. tárgy is ehhez hasonló alapváltozat, de míg ott a tervező a szegélyként való felhasználás lehetőségét próbálta ki, itt csak a koszorút. Ez a tárgy a 2008.02.21. sz. kicsinyített változata, a hurkok száma pedig nem 11, mint annál, hanem 12, de itt is két csigavonalból nő ki a koszorú.
 • 3. 57X7,5 cm cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.23.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Egyetlen mintaelem rajza fekete tussal krétapapíron. Majdnem teljesen azonos a 2008.02.22. sz. tárggyal. A kis papírdarabon a minta kb. 8 cm magas, jól láthatóan egy pontosan szerkesztett rajza olyan motívumnak, amelyet a későbbiekben gyakori alkalmazásra szánt a tervező. A hurokkoszorú a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15. számú tárgyakon is szerepel, olykor szegélymintaként, máskor belső mintaelemként. A 2008.02.19. sz. tárgy is ehhez hasonló alapváltozat, de míg ott a tervező a szegélyként való felhasználás lehetőségét próbálta ki, itt csak a koszorút. Ez a tárgy a 2008.02.21. sz. kicsinyített változata, de a hurkok száma nem 11, mint annál, nem is 12, mint a 2008.02.22.-nél, hanem 13, de itt is két csigavonalból nő ki a koszorú.
 • 3. 16,3X11,7 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.24.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szabálytalan négyszög alakú krétapapíron egyetlen motívum tintástollal készített rajza. A rajz egy olyan mintaelem terve, amelynek kivitelezése a szolnoki csipke eddig ismert változatai között nem bukkant fel. Az ún."magyaros", népművészeti ihletésű mintakincsre törekvés jegyében születhetett, szűrhímzést idéző gránátalma típusú szerkesztett virágdísz.
 • 3. 28X19X9,5X12 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.25.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Kis, kerek vitrinterítő terve kék tintával ún. "francia pergamenre" rajzolva. A terítő külső szegélye egy egyszerű, apró elemekből álló huroksor, körben. Belsejének központi, de nem szimmetriai középen elhelyezett eleme egy sokszirmú, kinyílt tulipán. Mellette bimbó és liliomszirom, illetve szívecskékből szerkesztett ívek vannak, olykor csigavonalakkal és levelekkel kiegészítve. A francia pergamen lyukacsos, ez is jelzi, hogy a terítőt ezen a terven varrták ki, majd lebontották a tervről. A szolnoki csipke kerek terítőkké formált szerkezeteinek egyik legjellegzetesebb változata.
 • 3. 18,2X20,5 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.26.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szakadozott, nagyjából háromszög alakú krétapapíron fekete tussal és ceruzával vegyesen rajzolt motívumok. A szolnoki csipkére nem igazán jellemző, inkább annak magyaros, népművészeti elemekkel való átalakítását célzó terv, leginkább vázlat. A mintaelemek a szűrrátétekre emlékeztetnek, legkarakteresebb a soklevelű, sokszirmú tulipán.
 • 3. 32X29,5X43 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.27.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szakadozott szélű, ún. "francia pergamenre" fekete tussal rajzolt három nagyobb kompozíció. Az egyik egy liliom, szívkoszorúval keretezve. Középen egy nem megszerkesztett, csak egymás mellé rajzolt elemekből álló szakasz. Itt liliomszirom, kétféle tulipánmotívum szerepel. A francia pergamen mások szélén az ún. "tűzmadár - terv". A madár testét is, kiterjesztett szárnyát is egyszerű, hegyes virágsziromra emlékeztető elemek összekötése adja. Hasonlókból épül fel a madár háta mögötti tűz motívum.
 • 3. kb. 40X23 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Jakab Antalné Mészáros Gizella elmondásából tudjuk, hogy Hagyák Stefánia e csipketervét a második világháborús bombázások hatása alatt, a légiriadók idején készítette. A csipkét magát aztán Jakab Antalné Mészáros Gizella készítette el az 1990-es években, a balkáni háborús bombázások hatására, felidézve a terv születésének körülményeit.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.28.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Szakadozott szélű sárgult zsírpapíron fekete tussal és kék tintával néhány apró motívum. Egy kinyílt tulipánt nagyjából L alakban keretez a szolnoki csipke jellegzetes, hurokkoszorúkból szerkesztette mintája. 7 ilyen van a rajzon, három az egyik, négy a papír másik oldalán. A hurokkoszorúkat 11 és 12 elemből szerkesztette a tervező. (Ilyen szerepel a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15., 2208.02.19., 2008.02.21., 2008.02.22., 2008.02.23. sz. tárgyakon is.)
 • 3. kb. 16X14,5X13,5 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.29.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. Ún. "francia pergamenre" kifakult kék tintával rajzolt motívumok. Gránátalma és levelek formája vehető ki a rajzon, de nem alkotnak kerek szerkezetet, már csak azért sem, mert a pergamen széle szakadozott, valószínűleg fontos elemek hiányoznak a tervből.
 • 3. kb.26X28 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.30.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. "Orchideás ovális terítő" Krétapapíron kék tintával egy ovális, közepes méretű terítő terve. Valamennyi általunk ismert szolnokicsipke-terv között ez a legkidolgozottabb. A csipke ismert virágmotívumai közül csaknem mindegyik felbukkan a tervben: gránátalma, tulipán, rózsabimbó, orchidea, margarétaszerű virág, de pávafarok-minta, szívkoszorú és csigavonalak is, méghozzá arányos és ferde vonal mentén szimmetrikus szerkesztésben. A terítő szegélyét 7 elemű, nem csigavonalból kinövő (tehát nem a leggyakoribb változatú) hurokkoszorúk alkotják, de nem folyamatosan, hanem két-két levélhez szerkesztve, bizonyos ritmusban. Minden mintaelemhez egyszer (tehát nem az összes, csak egyetlen előfordulásakor) az üres helyre a tervező beírta, hányas számú öltéstípussal kell az illető elemet kitölteni. A terv nem kicsinyített vagy nagyított változat, hanem eredeti méret, mégsem eredeti darab. A papír újszerűsége is, a tinta élénk színe is, de az öltésfajtákat jelző számokban megmutatkozó kézírás jellege is jelzi, hogy Hagyák Stefánia tervét Jakab Antalné Mészáros Gizella másolta le.
 • 3. 38X69 cm.
 • 4. A rajz Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott.
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.31.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. A 2008.02.25. számú tárgy másolata, amelyet Jakab Antalné Mészáros Gizella készített Hagyák Stefánia tervéről. (A terítő külső szegélye egy egyszerű, apró elemekből álló huroksor, körben. Belsejének központi, de nem szimmetriai középen elhelyezett eleme egy sokszirmú, kinyílt tulipán. Mellette bimbó és liliomszirom, illetve szívecskékből szerkesztett ívek vannak, olykor csigavonalakkal és levelekkel kiegészítve. A szolnoki csipke kerek terítőkké formált szerkezeteinek egyik legjellegzetesebb változata.) Jakab Antalné Mészáros Gizella a tervet zsírpapírra tollal másolta át. A csipkét ki is dolgozta, megvarrta, amit az jelez, hogy a sarkában feltüntette a szükséges zsinór hosszát: 6,30 m. A rajz egy 10 lefűzött csipketervet tartalmazó irattartóban 1. sorszámmal szerepel.
 • 3. 41X31,6 cm.
 • 4. Az eredeti terv Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Ő a szolnoki csipkére vonatkozó adatok összegyűjtése, a meglévő csipketervek megőrzése szándékával sok Hagyák-tervről készített másolatokat. Ezeket a csipkéket általában meg is varrta, de nem a varrás alapjául szolgáló "francia pergament" őrizte meg, hanem egy-egy egyszerű másolatot. Másolatait lefűzhető irattartókba rendszerezte. Annak, amelyik ezt a tárgyat is tartalmazza, az "EREDETI KÖZÉP" címet adta. A cím egyrészt a csipkék méretére, másrészt arra utal, hogy eredeti, azaz Hagyák-tervek szerepelnek benne. (Ennek azért van jelentősége, mert Hagyák Stefánia mintaelemeiből Jakab Antalné maga is szerkesztett csipketerveket.)
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.32.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. "Gránátalmás, szívkoszorús kerek vitrinterítő" terve. A terítő külső szegélye egy egyszerű, apró elemekből álló huroksor, körben. Belsejében orchidea, gránátalma, liliomszirom, csigavonal k és levelek, nem összefüggően, de arányos elrendezésben, egyenletes helykitöltéssel. Jakab Antalné Mészáros Gizella a tervet zsírpapírra tollal másolta át. A csipkét ki is dolgozta, megvarrta, amit az jelez, hogy a sarkában feltüntette a szükséges zsinór hosszát: 12,50 m. A rajz egy 10 lefűzött csipketervet tartalmazó irattartóban 2. sorszámmal szerepel.
 • 3. 41X31,6 cm.
 • 4. Az eredeti terv Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Ő a szolnoki csipkére vonatkozó adatok összegyűjtése, a meglévő csipketervek megőrzése szándékával sok Hagyák-tervről készített másolatokat. Ezeket a csipkéket általában meg is varrta, de nem a varrás alapjául szolgáló "francia pergament" őrizte meg, hanem egy-egy egyszerű másolatot. Másolatait lefűzhető irattartókba rendszerezte. Annak, amelyik ezt a tárgyat is tartalmazza, az "EREDETI KÖZÉP" címet adta. A cím egyrészt a csipkék méretére, másrészt arra utal, hogy eredeti, azaz Hagyák-tervek szerepelnek benne. (Ennek azért van jelentősége, mert Hagyák Stefánia mintaelemeiből Jakab Antalné maga is szerkesztett csipketerveket.)
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.33.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. 16 darab, a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15., 2208.02.19., 2008.02.21., 2008.02.22., 2008.02.23. sz. 2008.02.16., 2008.02.28.számú tárgyakon szereplő hurokkoszorú alkotja a kis, kerek terítő szegélyét. A csipke széle Hagyák Stefánia fent említett tervei közül bármelyiknek lehet átvett, másolt-nagyított eleme. A terítő közepe jól láthatóan nem viseli magán Hagyák Stefánia mintarajzainak biztos, arányos sajátosságait, a pontos vonalvezetést. A középminta a 2008.02.05. számú, töredékes tárgyra hasonlít leginkább, de nem teljesen azonos azzal.( Aszimmetrikus elrendezésű virágmotívum: rózsabimbó, kihajló, kacskaringós levelek, tulipánból kihajló nagy szirmok.) A rajzot Jakab Antalné Mészáros Gizella kék tollal, zsírpapírra készítette. A csipkét ki is dolgozta, megvarrta, amit az jelez, hogy a sarkában feltüntette a szükséges zsinór hosszát: 10 m. A rajz egy 10 lefűzött csipketervet tartalmazó irattartóban 3. sorszámmal szerepel.
 • 3. 41X31,6 cm.
 • 4. Az eredeti terv Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Ő a szolnoki csipkére vonatkozó adatok összegyűjtése, a meglévő csipketervek megőrzése szándékával sok Hagyák-tervről készített másolatokat. Ezeket a csipkéket általában meg is varrta, de nem a varrás alapjául szolgáló "francia pergament" őrizte meg, hanem egy-egy egyszerű másolatot. Másolatait lefűzhető irattartókba rendszerezte. Annak, amelyik ezt a tárgyat is tartalmazza, az "EREDETI KÖZÉP" címet adta. A cím egyrészt a csipkék méretére, másrészt arra utal, hogy eredeti, azaz Hagyák-tervek szerepelnek benne. (Ennek azért van jelentősége, mert Hagyák Stefánia mintaelemeiből Jakab Antalné maga is szerkesztett csipketerveket.)
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.34.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. 16 darab, a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15., 2208.02.19., 2008.02.21., 2008.02.22., 2008.02.23. sz. 2008.02.16., 2008.02.28.számú tárgyakon szereplő hurokkoszorú alkotja a kis, kerek terítő szegélyét. A csipke széle Hagyák Stefánia fent említett tervei közül bármelyiknek lehet átvett, másolt-nagyított eleme. A terítő közepe jól láthatóan nem viseli magán Hagyák Stefánia mintarajzainak biztos, arányos sajátosságait, a pontos vonalvezetést. A középminta a 2008.02.05. számú, töredékes tárgyra, illetve a szintén ennek alapján készült 2008.02.33. sz.-ra hasonlít leginkább, de nem teljesen azonos azokkal.( Aszimmetrikus elrendezésű virágmotívum: rózsabimbó, kihajló, kacskaringós levelek, tulipánból kihajló nagy szirmok.) A rajzot Jakab Antalné Mészáros Gizella kék tollal, zsírpapírra készítette. A csipkét ki is dolgozta, megvarrta, amit az jelez, hogy a sarkában feltüntette a szükséges zsinór hosszát: 11 m. A rajz egy 10 lefűzött csipketervet tartalmazó irattartóban 4. sorszámmal szerepel.
 • 3. 41X31,6 cm.
 • 4. Az eredeti terv Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Ő a szolnoki csipkére vonatkozó adatok összegyűjtése, a meglévő csipketervek megőrzése szándékával sok Hagyák-tervről készített másolatokat. Ezeket a csipkéket általában meg is varrta, de nem a varrás alapjául szolgáló "francia pergament" őrizte meg, hanem egy-egy egyszerű másolatot. Másolatait lefűzhető irattartókba rendszerezte. Annak, amelyik ezt a tárgyat is tartalmazza, az "EREDETI KÖZÉP" címet adta. A cím egyrészt a csipkék méretére, másrészt arra utal, hogy eredeti, azaz Hagyák-tervek szerepelnek benne. (Ennek azért van jelentősége, mert Hagyák Stefánia mintaelemeiből Jakab Antalné maga is szerkesztett csipketerveket.)
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 60. Szolnok, 2005.
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.

 

2008.02.35.

Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok megye

 

 • 1. Szolnoki csipke mintarajza.
 • 2. A 2008.02.04. számú tárgy másolata. (A csipketerv központi eleme egy szembenéző galambpár. A galambok egy gránátalma-motívumon állnak, emellett kétoldalt egy-egy liliomszirom. Fejük fölött egy kinyílt tulipán, kétoldalt egy-egy rózsabimbó. A virágmotívumok közötti helyet a tervező kacskaringós indákkal, levelekkel, csigavonalakkal töltötte ki. A terítő szélét körben 16 két-két csigavonallal kezdődő, kifelé nyíló, jellegzetes, itt 11 elemű hurok-koszorú alkotja, amilyen a 2008.02.01., 2008.02.03., 2008.02.04., 2008.02.05., 2008.02.06., 2008.02.07., 2008.02.13., 2008.02.15., 2208.02.19., 2008.02.21., 2008.02.22., 2008.02.23. sz. 2008.02.16., 2008.02.28., 2008.02.33.,2008.02.34. számú tárgyakon is szerepel. Jakab Antalné Mészáros Gizella a tervet zsírpapírra tollal másolta át. A csipkét ki is dolgozta, megvarrta, amit az jelez, hogy a sarkában feltüntette a szükséges zsinór hosszát: 17 m. A rajz egy 10 lefűzött csipketervet tartalmazó irattartóban 5. sorszámmal szerepel.
 • 3. 41X31,6 cm.
 • 4. Az eredeti terv Hagyák Stefánia munkája. Az alkotó az 1920-40-es években sajátos, általa "szolnoki csipkének" nevezett varrottcsipke-technikát, ugyanakkor saját tervezésű mintarajzokat dolgozott ki. A csipkék kivitelezésében testvére, Hagyák Emerencia is részt vett. Utóbbi nevelt lánya volt Jakab Antalné Mészáros Gizella, aki a technikát az 1990-es években újraélesztette, akinek hagyatékához jelen tárgy is tartozott. Ő a szolnoki csipkére vonatkozó adatok összegyűjtése, a meglévő csipketervek megőrzése szándékával sok Hagyák-tervről készített másolatokat. Ezeket a csipkéket általában meg is varrta, de nem a varrás alapjául szolgáló "francia pergament" őrizte meg, hanem egy-egy egyszerű másolatot. Másolatait lefűzhető irattartókba rendszerezte. Annak, amelyik ezt a tárgyat is tartalmazza, az "EREDETI KÖZÉP" címet adta. A cím egyrészt a csipkék méretére, másrészt arra utal, hogy eredeti, azaz Hagyák-tervek szerepelnek benne. (Ennek azért van jelentősége, mert Hagyák Stefánia mintaelemeiből Jakab Antalné maga is szerkesztett csipketerveket.)
 • 5. N: 2055-83, N: 5034-03, N: 5382-08. sz. adattári tételek.
 • 6. Jakabné Mészáros Gizella: A szolnoki csipke. A Jász - Nagykun - Szolnok
 • 7. Vétel.
 • 8. Gecse Annabella, 2008. februárja.