Főoldal » Pályázatok

Az avar kor – Madártávlatból (ISBN 978-963-9273-91-7)

Damjanich János MúzeumSzakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának 203137/03209 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázathoz

Az avar kor – Madártávlatból (ISBN 978-963-9273-91-7)
 
VI-VIII. századi avar kori leletek Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről és annak közvetlen környezetéből
 
Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának 203137/03209 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázathoz
 
 
A hasonló című kiállítás katalógusa a terület legfontosabb leleteinek ismertetésével kísérli meg az Avar kor legfontosabb történeti eseményeit megismertetni az olvasóval.
Sajnos sem az iskolai tankönyvek, sem pedig a manapság oly népszerűnek mondott ismeretterjesztő munkák nem adnak valós képet a korszakról.
Kiállítási katalógusunk 47 nyomtatott oldalon próbál képet adni ennek a népnek a valós történetéről, attól kezdve, hogy vándorlásuk elindul valahonnan Közép-Ázsia steppe vidékéről, a Kárpát-medencében való honfoglalásig. Az ezt követő balkáni hadjáratainak a mai napig kiható következményeinek bemutatásáig. Hiszen Bizánc ellen viselt hadjárataik következménye a Balkán-félsziget szláv elözönlése lett. 626-ban magát a „Világ fővárosát” is ostrom alatt tartották, minden siker nélkül.
Azután 670/680 táján egy új népesség költözik be a Baján kagán által alapított birodalomba. A régészet az újonnan beérkezetteket a Tótipuszta-Igar-Kiskőrös csoport néven ismeri. Megérkezésükkel ismételten kiteljesedett a Kárpát-medencei politikai hatalom, melyet a források még mindig Avar Birodalomnak nevez.
A VIII. század végén Nagy Károly hadjáratai, a belső válság és Krum bolgár kán együttes akciói vetnek véget politikai hatalmának.
A népesség bizonyos csoportjai a Dunántúlon és másutt is megélhették-e a magyar honfoglalást, erre nincs még bizonyíték.
Sajnos az Alföldön az „avar-magyar” találkozásra egyenlőre nincs nyomunk.

 


 
Szolnok, 2018. szeptember 21.
 
Dr. Madaras László