Főoldal » Pályázatok

Az új honlap üzenete: Közös örökségünk a Múzeum

Damjanich János MúzeumBeszámoló az NKA 2328/0005 sz. pályázatához
 
Internet alapú múzeumi kommunikáció fejlesztésének támogatása.
A múzeum saját honlapján web 2.0 jellegű, a felhasználókkal való közös tartalomgyarapítást szolgáló felület kialakítása
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága új interaktív felület megjelenésének és felhasználói működtetése
 
Az új honlap üzenete: Közös örökségünk a Múzeum
 
I. A múzeumi portál célja – a múzeum célkitűzései
 
Napjainkra a kultúra fogyasztásának módjai radikálisan megváltoztak. A múzeumoknak kommunikációs stratégiájuk tervezése során szembe kell nézniük azzal, hogy a szórakoztatás technikai médiumai, a televízió és az internet jelentős vizuális konkurenciát teremtettek. A hagyományos kultúraközvetítés mellett új technikai médiumok megjelenéséről és gyors fejlődéséről beszélhetünk. A nyilvánosság új szerkezetében a múzeumoknak is meg kell találniuk a helyüket, de ehhez szükség van arra, hogy megértsék az egymás mellett élő különböző látogatói korosztályok gondolkodásmódját, nyelvezetét, és a figyelemért folytatott küzdelemben megalkossák az új elvárásoknak megfelelő saját eszközrendszerüket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának 1999-ben készült el a jelenleg is meglévő és működő „statikus” honlapja. Ennek fejlesztése, ill. az előző részbeni beépítésével kívánunk egy dinamikusabb, a kor igényeinek megfelelő új múzeumi portált kialakítani.

II. Elvárások a múzeumi portálokkal szemben
 
A portál felületi kialakításának tükröznie kell a múzeum imázsát, amelynek meghatározó elemei a tudományos hitelesség és a magas színvonalú kultúraközvetítés, ezért kötelező az információforrások világos, áttekinthető, egyszerűen kezelhető struktúrába rendezése, és a múzeum profilját és célkitűzéseit tükröző esztétikus, letisztult formai elemek alkalmazása.
 
Formai követelmények:
 • Egyszerű, átlátható struktúra, logikus felépítés és megjelenés.
Megvalósult tartalmi követelmények, célközönség:
 • a több korosztályt is megszólító felületek
 • regisztrációs lehetőség
 • a regisztráltaknak biztosítottuk a lehetőséget „családi ereklyék”, „legkedvesebb műtárgyam” címen képek, szövegek feltöltésére (Kedvenc műtárgyam menü)
 • A Damjanich János Múzeumban hosszú évek óta Múzeumbaráti Kör működik. Az új felület kialakításánál egy virtuális múzeumbaráti kör kialakítására nyílt lehetőségünk.
 • akadálymentesítés (vak és gyengén látók) által könnyebben olvasható weboldal elkészült
 • magyar és angol nyelvű megjelenés, ami korábban nem szerepelt a honlapunkon
 • vendégkönyv, a kiállítások, programok virtuális vendégkönyve
 • médiatár (fotó, videó, hang) A médiatárban korlátlan mennyiségű képet, videót és egyéb dokumentumokat tárolhatunk és tehetünk közzé: kiállítás megnyitók, programok, a gyűjtemények egyes egységei, darabjai. (Média-és dokumentumtár menü)
 • Olvasó lámpa  menü: A múzeumi kiadványokról rövid ismertetések, tartalomjegyzék közlése
 • Webáruház  menü Postázás útján, vagy digitális formában ellenérték fejében megvásárolhatók legyenek a múzeumi kiadványok. Feltöltése és a jogi keretek kialakítása folyamatban
 • Naptár  menü (A megyét, térséget érintő múzeumi rendezvényekről, egyházi-, és népi hagyományok fontosabb ünnepeiről)
 • Facebookhoz történt integrálódás
 • az elérendő cél mérhetősége, statisztikák készítése a látogatottságról
Megvalósult technikai követelmények:
 • a web2.0 „szolgáltatások” alkalmazása, az egyszerű megjelenés, átláthatóság, a tartalmak módosíthatósága különböző hozzáférési helyekről, statisztikák elkészítése.
 • a múzeum összes dolgozója által könnyen működtethető, kezelhető, rugalmasan fejleszthető felületek (minden részleg és osztály egy-egy felelőse végzi a feltöltést)
 • A megyei szervezet összes tagintézménye külön oldalon mutathatja be saját múzeumát és kiállítóhelyeit, rendezvényeit. Rugalmasan alakítható a menürendszer, így egy-egy tagintézmény más-más menürendszert használhat, saját igényeinek megfelelően
A múzeumi portál célközönsége:
 
A múzeumi portál elsődleges feladata, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a legszélesebb felhasználói körrel.
 
1. Felnőttek, szélesebb réteg számára
 • a közoktatással, illetve a fenntartó közösséggel való együttműködést célzó tervek, letölthető múzeumpedagógiai segédanyagok az állandó és az időszaki kiállításainkhoz.
 • hírlevél (RSS)
 • blog
 • meghívók, információk ilyen módon is eljussanak az érdeklődőkhöz
2. Gyermekek, diákok
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának weboldalán külön menü alatt érhetők el a gyermekeknek, diákoknak szóló információk (Neked szólmenü)
 • gyerekeknek rövid videók, játékok (kvíz, puzzle, keresztrejtvény…)
 • Az oktatási intézményekkel közösen kidolgozott és a diákok számára elérhető online feladatok, játékok, versenyek
 • műhelytitkok: betekintés a múzeumi munkába.
 
A felhasználókkal való párbeszéd új, korszerű formáinak kialakítása megtörtént, a már korábban létező weboldal új tartalommal való bővítése nagymértékben elősegítette, hogy a múzeum magasabb minőségi szinten, interaktív módon tudja bevonni a látogatókat és az érdeklődőket a múzeum életébe és programjaiba.
 
 
A pályázati eredmény közzététele a saját weboldalunkon megtörtént:
http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.html
 
A honlap statisztikai adatai a mellékletben.
A kollégák számára felhasználói kézikönyv készült (lásd a mellékletben)
A feltöltést végző kollégák külön oktatásban részesültek.
 
 
Szolnok, 2012. május 25.

 Dr. Horváth László
megyei múzeumigazgató