Főoldal » Pályázatok

Beszámoló az NKA 3535/00405 sz. pályázatához

Damjanich János MúzeumDamjanich János Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló feladatok megvalósítására


Beszámoló az NKA 3535/00405 sz. pályázatához
 
Damjanich János Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló feladatok megvalósítására
 
 
 
Az intézményi átalakulásban érintett közgyűjtemények kommunikációjának megújítása
 
 
II. A Damjanich János Múzeum internetes portáljának átalakítása, fejlesztése és bővítése
 
 
Az új honlap üzenete: Nálunk mindig történik valami!
 
 
1.      A múzeumi portál célja – a múzeum célkitűzései
 
Napjainkra a kultúra fogyasztásának módjai radikálisan megváltoztak. A múzeumoknak kommunikációs stratégiájuk tervezése során szembe kell nézniük azzal, hogy a szórakoztatás technikai médiumai, a televízió és az internet jelentős vizuális konkurenciát teremtettek. A hagyományos kultúraközvetítés mellett új technikai médiumok megjelenéséről és gyors fejlődéséről beszélhetünk. A nyilvánosság új szerkezetében a múzeumoknak is meg kell találniuk a helyüket, de ehhez szükség van arra, hogy megértsék az egymás mellett élő különböző látogatói korosztályok gondolkodásmódját, nyelvezetét, és a figyelemért folytatott küzdelemben megalkossák az új elvárásoknak megfelelő saját eszközrendszerüket.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának 1999-től üzemelt honlapja, 2012-ben megújult, amely a többszöri átalakítást követően nyerte el végső formáját. A megyei tagintézmények leválása miatt szükségessé vált ennek átalakítása, fejlesztése, a kor igényeinek megfelelő új múzeumi portál kialakítása, mely nem csupán a technikai, technológiai újításokkal tart lépést, hanem egyben tükrözi az intézmény életében történt strukturális változásokat is.
 
2.      Elvárások a múzeumi portálokkal szemben
 
A portál felületi kialakításának tükröznie kell a múzeum imázsát, amelynek meghatározó elemei a tudományos hitelesség és a magas színvonalú kultúraközvetítés, ezért kötelező az információforrások világos, áttekinthető, egyszerűen kezelhető struktúrába rendezése, és a múzeum profilját és célkitűzéseit tükröző esztétikus, letisztult formai elemek alkalmazása.
Az évtizedekig megyei szervezetben működő intézmények a meglévő weboldalunkról elérhetők voltak, látogatóink nem ritkán innen tájékozódtak tagmúzeumaink programjairól. Az átalakított weboldalon továbbra is elérhetővé tettük a nagyközönség számára egykori tagintézményeink saját weblapjait, programjait.
 
Formai követelmények:
 
    - Egyszerű, átlátható struktúra, logikus felépítés és megjelenés.
 
Tartalmi követelmények, célközönség:
 
 - az elmúlt időszakban a múzeumi szervezetben történt strukturális változásoknak megfelelően az új honlap az új szervezeti működést is tükrözi (a weboldal grafikai és tartalmi változtatásai, bővítés);


 
 

- hírlevél-küldő rendszer kiépítése, amelynek segítségével könnyebbé válik a kapcsolattartás a látogatókkal, egyszerűbb a feliratkozók listájának menedzselése (különböző célcsoportok szűrése, ezáltal a hírlevelek célzottabbak lehetnek), lehetővé válik az adott szempontok alapján készülő hírlevelek küldése;

 
 
- online foglalási rendszer és tárlat-naptár: a múzeum weboldalán lehetőséget biztosítunk arra, hogy az intézmény kiállításaira, programjaira egy online naptár segítségével belépőjegyeket és tárlatvezetéseket legyen mód foglalni;

 
- virtuális kiállítás- és tárlatvezető alkalmazás: speciális, a múzeum kiállításait bemutató egyedi Android alkalmazás, amelyet a látogató a weboldalról, illetve a kiállításokban elhelyezett QR-kódok segítségével letölthet saját készülékére. Az alkalmazás segítségével a látogató virtuális sétát tehet a kiállításainkban, továbbá vendégeink egy adott kiállításban az alkalmazás segítségével egyfajta tárlatvezetést, illetve plusz információkat kaphatnak;
 

- mobil weboldal elkészítése: a kor elvárásainak megfelelően hozzáférés biztosítása weboldalunkhoz mobil eszközökön is.


Technikai követelmények:
 
- a web2.0 „szolgáltatások” alkalmazása, az egyszerű megjelenés, átláthatóság, a tartalmak módosíthatósága különböző hozzáférési helyekről, statisztikák elkészítése;
- a múzeum összes dolgozója által könnyen működtethető, kezelhető, rugalmasan fejleszthető felületek (minden részleg és osztály egy-egy felelőse végzi a feltöltést);
- a legújabb technológiák használata, azok előnyeinek kiaknázása az interaktivitás, a sebesség és hozzáférés területén. 

A múzeumi portál célközönsége
 
A múzeumi portál elsődleges feladata, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a legszélesebb felhasználói körrel.
 
A.) Felnőttek, szélesebb réteg számára
 •  a közoktatással, illetve a fenntartó közösséggel való együttműködést célzó tervek, letölthető múzeumpedagógiai segédanyagok az állandó és az időszaki kiállításainkhoz.
 •  hírlevél (RSS);
 •  blog (ez már kész, működik);
 •  egy hónap, egy tárgy;
 •  havonta egy tárgy bemutatása az állandó kiállításokból;
 •  meghívók, információk ilyen módon is eljussanak az érdeklődőkhöz;
 •  online foglalási rendszer és tárlat-naptár;
 •  virtuális kiállítás- és tárlatvezető alkalmazás;
 •  mobil weboldal;
 •  hírlevél-küldő rendszer.
 
B.) Gyermekek, diákok
 •  gyerekeknek rövid videók, játékok (kvíz, puzzle, keresztrejtvény…);
 •  Az oktatási intézményekkel közösen kidolgozott és a diákok számára elérhető online feladatok, játékok, versenyek.
 
A felhasználókkal való párbeszéd új, korszerű formáinak kialakítása, a már létező weboldal új tartalommal való bővítése nagymértékben elősegíti, hogy a múzeum magasabb minőségi szinten, interaktív módon tudja bevonni a látogatókat és az érdeklődőket a múzeum életébe és programjaiba.
 
 
II. Szórólap
 
Még napjainkban is számos azon vendégeink száma, akik idegenkednek a XXI. század technikai újdonságaitól, vagy számukra nem elérhető napi szinten, ezért kiemelkedően fontos számunkra, hogy őket is meg tudjuk szólítani. A kommunikáció e formája természetesen nem alkalmas a friss információk azonnali átadására, de ahhoz elég, hogy a köztudatban rögzüljön az intézményt érintő szervezeti változás.
A Damjanich János Múzeum nem önmagában álló intézmény, hanem magában foglal még egy kiállítócsarnokot és egy tájházat is. 
 

A pályázati beszámoló a saját weboldalunkon az alábbi linken érhető el:
http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.htmlSzolnok, 2014. január 27.

 
Ronyecz Ferenc
informatikus