Főoldal » Pályázatok

Buschmann Ferenc –Szabóky Csaba Hazai nagylépkéink magyar neveik

Damjanich János MúzeumMúzeumi Adattár 37. NKA, múzeumi kollégium, 2010. év.; Pályázati azonosító: 2388/0091 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet Természettudományi Osztálya szervezeti keretében működik a Jász Múzeum nagylepke gyűjteménye. Részben a gy

Beszámoló

Buschmann Ferenc-Szabóky Csaba: Hazai nagylepkéink és magyar neveik


Múzeumi Adattár 37.

NKA, múzeumi kollégium, 2010. év.; Pályázati azonosító: 2388/0091

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet Természettudományi Osztálya szervezeti keretében működik a Jász Múzeum nagylepke gyűjteménye. Részben a gyűjteményre, részben pedig a gyűjteménygondozó Buschmann Ferencre, valamint Szabóky Péter munkásságára alapozva adtuk ki Buschmann Ferenc – Szabóky Csaba: HAZAI NAGYLEPKÉINK ÉS MAGYAR NEVEIK című munkáját, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 37. köteteként.
A dolgozat tartalmazza a szakemberek és amatőr kutatók, valamint az egyéb érdeklődők (pl. iskolások) számára nélkülözhetetlen magyar- és tudományos alfabetikus névmutatókat (indexeket). Lényeges újdonsággal szolgált a lista végén a magyar fauna változásait (gyarapodását) nyomon követő hazai szakcikkek és egyéb tanulmányok irodalomjegyzéke, – belevéve azokat a legfontosabb külföldi szakmunkákat és könyveket, amelyek támpontul szolgálnak az 1953-ban megjelent, elavult lista nomenklaturai és szisztematikai problémáinak áthidalására, illetőleg a Fauna Hungariae (Magyarország Állatvilága) még ma is hiányos füzetsorozatából adódó identifikálási nehézségek feloldását mozdítják elő. Természetvédelmi szempontból ugyancsak fontos, hogy külön (V =védett; FV =fokozottan védett) jelölés révén a listát használók közül azok is megfelelő információhoz jutnak, akiknek nem áll rendelkezésre a 13/2001 (V.9.) KÖM. Rendelet ide vonatkozó része.
A kötet képeket, illusztrációkat nem tartalmaz.
Magyarországon 1953 óta nem jelent meg olyan összefoglaló munka, amely tartalmazta volna a hazánkban előforduló nagylepke-fajok teljes névjegyzékét, – olyan pedig még sohasem, amely minden, az országunk mai határain belül előkerült lepkefajt magyarul is megnevezte. A pályázati támogatással megjelentetett kötet így lehetővé tette egy új, a jelenlegi helyzetet rögzítő fajlista napvilágra kerülését.
Szolnok, 2011. március 28.
Dr. Vadász István 
múzeumigazgató, pályázati megbízott
Tartalom
Bevezető 5
A lepkefajok rendszertani sorrendben 7
Megjegyzések 49
Tudományos névmutató 58
Magyar nevek mutatója 78
Védett és fokozottan védett nagylepkefajok és eszmei értékük forintban 93
Irodalom 94
Kiegészítések, megjegyzések, faunára új fajok 100