Főoldal » Pályázatok

Körmönfontak - Fonatok, csomók, bogok

Damjanich János MúzeumSzakmai beszámoló a „Körmönfontak” Fonatok, csomók, bogok című programsorozathoz kapcsolódó kiállításról (Szolnok, 2010. március 18.–május 22.) A fenti című programsorozatba olyan kiállítással kapcsolódtunk, amely a történeti

Körmönfontak - Fonatok, csomók, bogok


Szakmai beszámoló
a

„Körmönfontak”
Fonatok, csomók, bogok című programsorozathoz kapcsolódó kiállításról
(Szolnok, 2010. március 18.–május 22.)
A fenti című programsorozatba olyan kiállítással kapcsolódtunk, amely a történeti anyag feldolgozása mellett elsősorban recens gyűjtésekre – néprajzi, ipartörténeti adatok és praktikus információk gyűjtésére kell itt gondolni – alapozva mutatja be a fonatok, csomók, bogok és az élő kézművesség kapcsolatát.
Kiállításunk tudományos-ismeretterjesztő jellegű, melynek összeállításakor csak hiteles, tudományos adatbáziskora hagyatkoztunk. Ezt a mintát követtük a kiállítás kísérőjeként megjelent katalógusnál és a CD-ROM esetében is.
Kiállításunk három fő részre oszlik, mely részeket olyan módon kötöttünk össze, mintha három korszakban épült háztípust építettünk volna a kiállítási térbe: a 19. századi egyszerű épülettől a 20. századi parasztházon át a napjainkban használatos lakberendezési és használati tárgyakkal berendezett ház és kert.
A kiválasztott mesterségek mindegyike valaha vagy éppen napjainkban is az életmódhoz köthető, ezért indokolt volt egy, a házban és a ház köré elképzelt miliőbe helyezni az összegyűjtött anyagot.
A három fő rész:
1. A halászkunyhó
2. A parasztház
3. A polgárház és annak kertje
1. Az első rész a témához kapcsolódó történeti anyagot mutatja be. Itt elsősorban múzeumi anyagokat, dokumentumokat, illetve az anyaggyűjtés során előkerült régi tárgyakat állítottuk ki. A színes palettáról mi elsősorban azokat a mesterségeket választottuk itt ki, melyeknek ma már nincs, vagy alig van folytatója. Megjelenítjük az egyszerű kunyhó építése közben használt fonatokat, csomókat, de helyet kap itt a halászat néhány szép tárgya, a kuncsomó, a karikás ostor készítése, a különböző pásztorkészségek. Itt mutatjuk be a leggyakoribb alapanyagokat, amiket a vesszőfonók, bőrművesek, gyékényfonók, szalmával vagy csuhéval dolgozók is használnak.
A kiállításhoz készült katalógus első oldalai is néprajzi írásokra és a kiállítás készítőinek recens gyűjtéseire alapozva áttekintést ad az említett szakmák történetéről.
2. A második részbe már eleve egy kis kapun lépünkbe, mintha egy, a 20. század elején épült parasztház udvarába érkeznénk, ahol a tornácon néhány bútor kíséretében a sokféle használati tárgyat látjuk a kötelektől a nagyméretű gabonásokon át a szakajtókig, tojástartó kupujkákig. Az udvaron gyermekjátékok, a csirkeborító kas, a fáskas, a gyógynövények szárítására alkalmas tálcák kaptak helyet. Itt már szinte kizárólag csak a programban résztvevő mai kézművesek munkái kaptak helyet, hiszen szerencsénkre olyan széles körből sikerült a partnereket toborozni, hogy minden, a kiállításba tervezett tárgy mai változatban is megtalálható.
3. A paraszti életvitel eszközei után áttérünk a polgári élet tárgyaira. Itt már a bútorok, a használati tárgyak formája mindenki számára ismerős lehet, hiszen ezek a tárgyak ma is feltűnnek boltokban, háztartásokban, a lakberendezésben. Fotókkal utalunk a polgári életvitelre, tárgyakkal jellemezzük e kor, illetve napjaink találkozását a vesszőfonók, a szalmaárú készítők tudásával.
E részben kapott helyet a hajfonatok bemutatása, itt utalunk a modern díszítőfonásokra, a szalma díszítő használatára. Ugyancsak e rész mutatja be az ékszereket, melyeken fonatok, csomók jelennek meg, de a bőrdíszművesek díszítő eljárásai és a csuhéból készülő életképek, gyermekjátékok is ide kerültek.
Erre a részre is jellemző, hogy már nem a történeti anyagot mutatja be, hanem mai alkotóktól hozza a példákat. A kiállítás végén az érdeklődő megnézheti azt a félórás film-összeállítást, amit az anyag gyűjtése során készítettünk a kézműveseknél. Aki eddig nem értette volna, hogyan lesz a kenderből kötőfék, vagy a szalma hogyan alakul át szakajtóvá, az ebből a filmből megismerheti mindezt.
A kiállításhoz szervesen kapcsolódik egy negyedik egység is, amelyben talán nem a szemé a főszerep, hanem inkább a kézé, azaz olyan részt alakítottunk ki gyermeknek-felnőttnek egyaránt, ahol a kiállításban, a programsorozatban sokat emlegetett anyagokat, az azokból készült munkákat meg is foghatja, illetve a szervezett foglalkozásokon ki is próbálhatják a fogásokat, a programban szereplő mesterektől tanulhatnak.
A kiállítótermekben látható, fogható, olvasható információk mellett igyekeztünk olyan kiállítást kísérő anyagokat megírni, melyek a későbbiek során mind az érdeklődőknek, mind a programban résztvevő embereknek, civil társulásoknak hasznos lehet.
A katalógus, a CD-ROM és a netes honlap (www.fonatokcsomok.eu ) is olyan szerkezettel jött létre, amely egyszerre ad információkat a téma néprajzi-történeti hátteréről, megmutatja a régi és a mai szokások közti különbségeket, illetve hasznos, praktikus információkkal szolgál a programról, a mesterekről és a témába vágó mesterségek hazai állapotáról. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ilyen átfogó, informatív és tudományosan is hiteles programban még előttünk senki nem dolgozta fel ezt a témacsoportot. Az idegen nyelven megjelenő információk ugyancsak bővítik az ismereteket és a lehetőségeket.
A kiállítás sikerét a látogatottsági adatok is jól jellemzik:
A Körmönfontak kiállítás statisztikája
  csoport létszám egyéni össz.
óvodás 2 30 23 53
általános iskolás 22 618 42 660
középiskolás 10 265 4 269
felnőtt 11 179 1401 1580
Összesen: 45 1092 1470 2562
A kiállítás hasznosítása és hasznosulása néhány pontban:
- A kiállítás felépítésével, látványelemeivel érdekes és hasznos kikapcsolódás lehet a látogató számára.
- A kiválasztott témákat tudományos igénnyel dolgoztuk fel, tehát új eredményeket jelenítünk meg. Ebből következik, hogy a tárlat alkalmas az oktatás, a népszerű tudományos ismeretterjesztés szolgálatára.
- Az anyag összegyűjtése során számtalan, a múzeumok számára rendkívül hasznos adattal bővítette ismereteinket.
- A kiállítás és a hozzájuk szervezett programok összehozták az érdeklődőket a tárgyak alkotóival, ezáltal kölcsönhatás és hosszú távú kommunikáció alakult ki.
- A kiállítás és a hozzá tartozó kiadványok és az internetes honlap pontos, informatív adatbázisa a ma a témában alkotó kézműveseknek. Nem statikus bázisok ezek, folyamatosan és hosszú távon is fejleszthetők, bővíthetők.
- Olyan kapcsolatok alakultak ki a (rendező) civil szervezet és a programban résztvevő kézművesek, valamint a program iránt érdeklődők között, mely kapcsolatok a továbbiakban minden fél számára csak haszonnal járhatnak. Ehhez kapcsolódnak majd a külföldi partnerek is.
(A beszámoló megtekinthető a www.djm.hu pályázatok/NKA honlapunkon)
Szolnok, 2010. július 19.
Pató Mária
osztályvezető
 
 
 


Képek a megnyitóról:
Képek a kiállításról: