Főoldal » Pályázatok

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának 3437/01416 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázathoz

Damjanich János MúzeumBagi Gábor: Somogyi Ignác (1859–1889) Szolnok dualista kori monográfusa című kiadvány megjelentetésére

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának 3437/01416 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázathoz
 
(Bagi Gábor: Somogyi Ignác (1859–1889) Szolnok dualista kori monográfusa című kiadvány megjelentetésére)
 
Somogyi Ignác (1859-1889) Szolnok városának Gorove László utáni második jelentős történetírója volt. Gimnáziumi tanárként három kéziratos kötetet állított össze a település történetéről, amelyek közül csak az utolsó, a harmadik maradt meg napjainkra. A munka értékét növeli, és felhasználását a kutatók számára elengedhetetlenné teszi, hogy Szolnok városának levéltára 1944-ben jórészt megsemmisült, és csak egyes, sokszor nem is összefüggő sorozatot képező jegyzőkönyvek maradtak meg. Mindez alapvetően nehezíti Szolnok történetének megírását, amely napjaink egyetlen olyan megyeszékhelye, amely kapcsán nem született részletes településmonográfia.
A pályázat Somogyi Ignác rövid életének és óriási munkásságának bemutatását, a megmaradt kötet közzétételét és magyarázó szövegekkel való ellátását tűzte ki célul.
Bagi Gábor muzeológus a legnagyobb alapossággal kutatta és készítette el Somogyi Ignác életrajzát. A könyvben arra is rávilágít a szerző, hogy Somogyi milyen szakirodalmat ismerhetett. A munkát a sokszor nehezen olvasható kalligrafikus kézírás és az elírások nehezítették különösen a latin nyelvű részeknél. A nem magyar nyelvű szavak és mondatok feloldását a történészekkel való megbeszélés után egységesítettük, tisztázván, hogy mit kell lefordítani és mit már nem.
A Damjanich János Múzeum Szolnoki arcképcsarnok című sorozatának 3. kötetében mutatjuk be Somogyi Ignác életét és munkásságát. A kiadvány tartalmaz egy hivatkozást ahonnan a melléklet, vagyis a kereshető, jegyzetekkel ellátott kézirat érhető el. A Damjanich János Múzeum vállalja ezen elérhetőség folyamatos biztosítását.
A kiadványra már most is nagy az érdeklődés, történészek, levéltárosok és könyvtárosok is örömmel fogadják a kereshető digitális verzióval kiegészített kötetet, így sikerült a kitűzött célt teljesítenünk. A kiadvány értékét továbbá növeli az is, hogy számozott példányok kerülhetnek a kutatók polcaira.
A pályázat megvalósulása további ötleteket adott kollégáinknak a Szolnoki Arcképcsarnok című sorozat folytatásához. Reményeink szerint hamarosan elkészül a 4. kötet előkészítése.
 
 
Szolnok, 2014. október 29.

Jámbor Csaba
pályázati referens