Főoldal » Pályázatok

Szakmai beszámoló az NKA 3506/01897 számú pályázat elszámolásához

Damjanich János MúzeumÜzenet – Jelek a múltból Időszaki kiállítás a Szolnoki Galériában 2014. március 28. – május 31.

               
                  Az „Üzenet – Jelek a múltból” című fotókiállítás
egy, a látogatók körében tapasztalt érdeklődést kívánt kielégíteni, amely a régészeti korszakok, ezeréves civilizációk emlékei valamint a helyi népi kultúra művészete iránt nyilvánul meg. Fotók és nagyméretű tablók segítségével vezettük a látogató közönséget a rég- és közeli múltunk útvesztőibe.
A Szolnoki Galéria nagyszerű adottságait kihasználva a fotókiállítást három nagy téma köré csoportosítottuk.
               A Galéria földszintjén a legnagyobb érdeklődésre számot tartó egyiptomi témájú képek kaptak helyet.
Kozma Károly majdnem egy évtizeden át vett részt az egyiptomi magyar ( az ELTE Egyiptológiai Tanszéke által vezetett) expedícióban. Az itt készített képeivel az egyiptomi újbirodalom korát idézte fel számunkra, jellegzetes műemlékeivel, és hőlégballonról készült madártávlati képekkel és a sírok falfestményi kerültek karnyújtásnyi távolságra. A fotók értelmezését, földrajzi és történelmi környezetben való elhelyezéséz, oktatási hasznosítását nagyméretű áttekintő térképek, szöveges összefoglalók segítették.
Ennek a témának fő attrakciója egy sokszoros nagyításban elkészült molinó volt, amin az egyiptomi magyar expedíció nagy felfedezése, a Dzsehutemisz főtisztviselő sírjának bejárata volt látható. A molinó mögött pedig, mintegy belépve a sírba, Dzsehutemisz, II. Ramszesz nemes tisztviselője sziklasírjának gyönyörű, díszített falai között és szépséges felesége, Iszet portréja előtt sétálhatott végig a látogató.


                      Az emelet bal oldalán a régészeti témájú felvételek sorakoztak. Különleges rendeltetésű tárgyak, titkos jelentésű motívumokkal, jelekkel ellátott kerámiaedények. Szépséges mintákkal díszített vagy különleges formájú tárgyak, kincsleletek elevenedtek meg a nagyméretű képeken.


 
                  Szemben a régészeti tárgyakkal, – a karzat jobb oldalán – helyi (Jász-Nagykun-Szolnok megyei) népművészetünk emlékei kaptak helyet, a témának megfelelően különböző anyagú, (fa-, fém-, csont kerámia) használati tárgyak formájában, a  rajtuk látható díszítésekben mutatkozik meg népünk alkotó tehetsége, fantáziája, esztétikai érzéke és
motívum kincse. 
 

 
                  A múzeumpedagógiai program arra épült, hogy a kiállításban bemutatott anyag rendkívül jól illeszkedik az iskolai tananyaghoz. A múzeumpedagógiai foglalkozások a földszinten kezdődtek, a gyerekeknek kérdések alapján kellett információkat találni a kiállított fotókon, így ismerve meg az adott kort, és földrajzi területet. A foglalkozás következő részében a régészeti feltárásokról és a régészek munkájáról beszélgettünk, és utána, ezeknek az információknak a birtokában nézték meg a gyerekek kiállítást.
 

 
Az emelet újabb titkokat rejtett, a karzat régészeti oldalán rendhagyó történelem órán megismerhették a különböző korok embereinek hitvilágát, díszítő művészetét. Végül pedig a néprajzi részen találós kérdések formájában dolgoztuk fel a kiállítást.
 
                  A kiállításhoz elkészült egy színes leporelló, ami röviden összefoglalta a kiállítás tartalmát, és képi világában visszaadta a kiállítás hangulatát.
 
A kiállításhoz kap-csolódóan Dr. Schreiber Gábor, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Egyiptológiai Tanszék adjun-ktusa tartott ismeretterjesztő előadást az egyip-tomi magyar expedícióról és a kiállításban is bemutatott Dzsehutemisz sírról.
 

 
                      A kiállítást, nyitva tartásának két hónapja alatt összesen 2653 látogató tekintette meg, a látogatók nagy része szakmai tárlatvezetésen is részt vett. 
 
A kiállításról készült ismertető és fotódokumentáció megtekinthető a Damjanich János Múzeum honlapján, mely megtekinthető: www.djm.hu