Főoldal » Pályázatok

Szakmai beszámoló

Tiszazugi Földrajzi MúzeumA Tiszazugi Földrajzi Múzeum a 2306/1623 azonosító számú pályázatán 700.000 Ft. támogatást nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól


Szakmai beszámoló
 
 
I.  Általános bemutatás
 
 
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum a 2306/1623 azonosító számú pályázatán 700.000 Ft. támogatást  nyert  el  a  Nemzeti  Kulturális  Alaptól,  amelyet  a  „Fehér  íven  fémsorokkal szántaniA tiszazugi nyomtatott sajtó 125 éves története című vándorkiállítás kivitelezésére és bemutatására, a tárlathoz kapcsolódó katalógus és múzeumpedagógiai kiadvány megjelentetésére használt fel.

Elsőként Tiszaföldváron nyílt meg a kiállítás, amely a kezdetektől, egészen pontosan a Tiszazug első lapjának számító Kunszentmárton és Vidéke 1887-es kiadásától kezdve kísérte végig a térség zsurnalisztikájának múltját és jelenét. A tárlat elsősorban négy kulcstelepülés – amelyek egyúttal a kiállítás bemutatási helyei is voltak -, Tiszaföldvár, Cibakháza, Kunszentmárton és Öcsöd újságírásának történetét térképezte fel, de a századelő neves tiszazugi nyomdászainak, a lapok nyomdatechnikai megvalósulásának bemutatása is céljaink között  szerepelt.  Az  átadott  információanyag  döntő  többsége  egyszerre  dekoratív  és informatív, újságoldalakat formázó tablókon lett ismertetve. A kiállításhoz készült első két tablófelületen a Tiszazugban 1887-től napjainkig megjelent összes helyi kiadású újság nevét, szerkesztőjét és megjelenési idejét tartalmazó időszalagot tanulmányozhatott a látogató. Összesen 14 db nagyméretű nyomtatott tabló igazította útba a látogatót, amelyen tömören, mégis érdekesen, korabeli fotókkal kiegészítve ismertették az adott témát. A szövegekhez kapcsolódóan gyerekeknek szóló szellemes kérdések is helyt kaptak a felületeken. A tablók mellett a kiállítás másik leghangsúlyosabb részének az a 19. századi olvasóköröket idéző enteriőr szolgált, amellyel a látogató bepillantást kaphatott annak a korszaknak a hangulatába, amelyben az írott sajtó még fő információforrás volt, és legalább akkora, ha nem nagyobb kultúraszervező erővel, közösségépítő szereppel bírt, mint napjainkban. Ezen kívül egyéb látványelemek, az 1930-as évek helyi és környékbeli újságjainak szellemes hirdetéseivel felragasztott hirdetőoszlop, valamint egy érintőképernyős, digitális újságolvasó rendszer – amelyen eredeti, scannelt újságokat olvashattak a látogatók a századelőtől kezdve napjainkig
– segítette és tette látványosabbá az ismerkedést a kiállítással. Álló és fekvő vitrinekben
nyomdatechnikai eszközök és a bemutató helyszínhez, településhez kapcsolódó, egyéb fontos emlékek (helyben nyomtatott kiadványok, fotók) kaptak helyet. Eredeti újságpéldányok is kiállításra kerültek, zárt, biztonságos, forgatható állványok segítségével. A bemutatott lapokat írásokat egyrészt tartalmuk, másrészt sajtótörténeti jelentőségük alapján válogattuk össze.

A kiállításhoz kapcsolódóan két kiadvány is megjelent. A Tiszazugi Tudósítások címet kapott kiállítás-vezető, egy nagyméretű újságot formázott megjelenésében, amelyben látogatóknak szóló információk mellett érdekes, figyelmet megragadó írások szerepeltek a térség újságjaiból. Ezen kívül tartalmazta a Tiszazug lapkiadását összegző, részletes időszalagot is. A másik kiadvány, a „Betűrakó legény kerestetik” múzeumpedagógiai füzet az újságíráshoz és a lapkiadáshoz kapcsolódó játékos feladatokat tartalmazott gyerekek számára. A  kiadványokat Béres  Mária múzeumvezető és Deák  Edina múzeumpedagógus állították össze.
 
II. A kiállítás eredményeinek értékelése

A kiállítás szakmai eredményességének értékelésének szempontjából egyrészt fontos kiemelni annak kutatási, másrészt ismeretterjesztő vonatkozásait. A tárlat előkészítő munkálatai során sor került - az eddigi kutatásokat kibővítve - a Tiszazugban, 1887-től napjainkig megjelent összes helyi vagy térségi vonatkozású lap adatainak összegyűjtésére, valamint az adatok összegzésére és annak bemutatására, hogy az ország történetének egyes korszakváltásai hogyan lendítették fel a helyi sajtó működését (a 20. század 20-as, 30-as évei, az 1986 utáni időszak) vagy éppen ellenkezőleg, hogyan lehetetlenítették el azt (1944 utáni időszak). Feldolgozásra került az 1986-os sajtótörvény és a rendszerváltás utáni időszak. A kiállítás jól érzékeltette azt, hogy a szabadság és az igény együttes megléte milyen termékenyen hatott a helyi újságok megjelenésére. A tiszazugi helyi sajtó rendszerváltás utáni felvirágzása  az  objektív  lehetőségeken  és  szükségleteken  túl  szinte  minden  településen kötődött egy-egy „megszállott” személy tevékenységéhez. Szervezői, szerkesztői és írói munkásságuk szoros függvényeként alakult a helyi hírlapírás és kiadás. Ezen személyek rendkívül fontos szerepének kihangsúlyozására is odafigyeltünk a bemutatott ismeretanyag összeállítása során. Ezen kívül megpróbáltuk megragadni a helyi sajtó élet közeliségét, azon sajátosságát miszerint a világ- és országos politika, valamint a makrogazdasági folyamatok alakulását és hatását a települési közösségek és tagjaik konkrétan megragadható létviszonyai formálódásának életszerű láttatásával érzékeltetik.
A kiállítás látogatottsága jelentős volt, a négy helyszínen eddig összesen 2566 fő látogatta meg a tárlatot. Ezek közül kiemelkedően nagy számban volt a diák, elsősorban általános iskolás korú látogató, akik elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozás keretében tekintették meg a kiállítást. A szakmai aprólékosság mellett igyekeztünk hangsúlyt fordítani a közérthető, gyerekbarát kialakításra, ennek köszönhetően nem csupán különálló eszközök és múzeumpedagógiai módszerek segítségével mutattuk be az ismeretanyagot, hanem a tablók kialakításában, szövegezésében is figyelmet fordítottunk a fiatal látogatókra.

III.   Mellékletek
 
a) Látogatószámok
 
Tiszaföldvár
 
   Diákcsoport pedagógussal (ingyenes): 874 fő
 
   Pedagógus, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési dolgozó (ingyenes): 68 fő
 
   Kiskorú, fogyatékos, 70 év feletti, egyéb (ingyenes): 88 fő
 
   Csoportos belépőt váltott: 27 fő
 
   Kedvezményes belépőt váltott: 15 fő
 
   Teljes árú belépőt váltott: 18 fő
 
   Összesen: 1090 fő
 
   Jegybevétel: 12.150Ft.

Cibakháza
 
   Diákcsoport pedagógussal (ingyenes): 356 fő
 
   Kiskorú, fogyatékos, 70 év feletti, egyéb (ingyenes): 128 fő
 
   Összesen: 484 fő
 
   Jegybevétel: 0 Ft.
 
Kunszentmárton
 
   Diákcsoport pedagógussal (ingyenes): 483 fő
 
   Pedagógus, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési dolgozó (ingyenes): 63 fő
 
   Összesen: 546 fő
 
   Jegybevétel: 0 Ft.

Öcsöd
 
   Diákcsoport pedagógussal (ingyenes): 412 fő
 
   Pedagógus, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési dolgozó (ingyenes): 34 fő
 
   Összesen: 446 fő
 
   Jegybevétel: 0 Ft.
 
 
b) Kiadványok
 
 
   elajándékozva: 192 db Betűrakó legény kerestetik; 155 db Tiszazugi Tudósítások
 
   eladva: 326 db Betűrakó legény kerestetik; 144 db Tiszazugi Tudósítások
 
   (Betűrakó legény kerestetik: 50 Ft/db)
 
   (Tiszazugi Tudósítások: 200 Ft/db)
 
   Bevétel: 16.300 Ft + 28.800 Ft = 45.100 Ft
 
c) A kiállítás a következő időpontokban zajlott a négy, érintett helyszínen:

Tiszaföldvár: 2011. szeptember 29 – 2011. december 1. Cibakháza: 2011. december 6 – 2012. február 6. Kunszentmárton: 2012. február 9 – 2012. május 1. Öcsöd: 2012. május 4 – jelenleg is látogatható
 
d) A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok ismertetése:
 
A Tiszazug sajtótörténetét bemutató kiállításon múzeumpedagógiai foglalkozás keretében részt vettek a tiszaföldvári általános iskolák 3-7. osztályos csoportjai összesen 12 alkalommal, a Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium diákjai  5 alkalommal, valamint Cibakházán a helyi általános iskola diákjai két alkalommal. A programokon a kiállítás bemutatásán kívül sor került a „Betűrakó legény kerestetik” című múzeumpedagógiai feladatlap  kitöltésére.  Ezen  kívül  a  kézi  betűnyomtatás  kipróbálására  is  mód  nyílt  a gyermekek számára.
 
 
e) Internetes megjelenés:  http://www.djm.hu/palyazatok/teljesitett.html